Čína stále prosazuje úplný zákaz a důkladnou likvidaci jaderných zbraní. V únoru roku 1980 se Čína oficiálně zúčastnila konference o odzbrojení v Ženevě a aktivně podporovala vyjednávání a uzavírání příslušných smluv. (Foto: Flickr)

V červnu roku 1982 přednesl zástupce čínské vlády na druhém zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN projev o odzbrojení a navrhl, aby se Spojené státy a Sovětský svaz ujaly vedení v jaderném odzbrojení, a mezinárodní společenství tento návrh jednomyslně schválilo.

Dne 30. července roku 1996 Čína vyhlásila moratorium na jaderné zkoušky a 24. září téhož roku podepsala mezi prvními zeměmi komplexní smlouvu o zákazu jaderných testů.

Od prvního dne držení jaderných zbraní Čína prohlásila, že nikdy a za žádných okolností nebude první, kdo jaderné zbraně použije, a jednoznačně se zavázala bezpodmínečně nepoužívat ani nevyhrožovat použitím jaderných zbraní státům, které nevlastní jaderné zbraně, a zónám bez jaderných zbraní.