Bývalá vedoucí poradkyně Světové banky Karen Hudes strávila několik posledních let svého života úzkou spoluprací s vynašeči celého světa, aby vrhla světlo na to, co nazývá „globální konspirací.“ Hudes, když ještě pracovala pro Světovou banku jako člen jejího právního týmu, odhalila tolika korupce, že už dále nevydržela mlčet. Postupovala řádnými cestami, aby svá zjištění ohlásila, když nejdříve šla za Hodnotícím oddělením této organizace a za zemskými řediteli, a pak na US ministerstvo financí, a dokonce i do Kongresu Spojených států. Všechny její požadavky ignorovali a v některých případech to naprosto kryli. A tak udělala to, co by udělal každý poctivý člověk. Vyšla na veřejnost. Stačí říci, že se jí dostalo typického zacházení, jaké byste pro vynašeče očekávali.

Hudes už u Světové banky není, to ji ale nezastavilo, aby nepokračovala ve vyšetřování připojením se k organizaci dalších vynašečů.

To, co pak zjišťovala, když začala propojovat jednotlivé body do celých čar, vás omráčí. Ta korupce, kterou většina z nás zná, není jen ve Světové bance, nýbrž je vetkaná to celého přediva globálního finančního a politického systému.

Její interview s Future Money Trends vás může rozhodit.

Řešili jsme záhadu, proč vlastně lidstvo nedělalo nic jiného než války a hrozné problémy…, proč si pořád jdeme jeden druhému po krku.

Ta skupina je součástí obrovité konspirace…

Doporučujeme, abyste se před tímhle připoutali: