Americký prezident Joe Biden při nástupu do Air Force One klopýtl a upadl. (Foto: Youtube / FoxNews)