Pod kontrolou Američanů z CIA a DEA (Drug Enforcement Administration) byl 27. července převezen náklad 24 tun kokainu z Kostariky do Miami. Pracovníci CIA a DEA fungovali pod krytím amerického velvyslanectví. Po vyložení nákladu letadlo okamžitě odstartovalo. Celá akce byla tajná, zaměstnanci kostarického letiště nebyli informováni. Kostarický parlament také nedával souhlas s příletem amerického vojenského letadla Boeing C-17 Globmaster III, přestože je to v podobných případech nutné. Akci, která se podobá historii z osmedesátých a devadedesátých let se nepodařilo utajit. Tehdy se také pod dozorem tajných služeb USA vozily z Jižní Ameriky halucinogeny.


Zisky z prodeje posloužily k nákupu zbraní určených pro contras. Část zisku zůstávala drogovým kartelům, které pak mohly podnikat i v USA. Nabízí se otázka k jakému účelu dováží CIA a DEA drogy z Kostariky, Panamy, Belize, Salvadoru, Dominikánské republiky a dalších zemí Karibiku.

Dá se předpokládat, že takto získané dolary slouží k diverzní činnosti proti "populistickým režimům" – k placení radikálních opozičních skupin ve Venezuele, Bolívii, Ekvádoru a Nikaragui. Kostaričtí představitelé vyhlásili jako krycí manévr, že vývoz kokainu do USA byl z kapacitních důvodů, nedostatku pecí pro spálení drogy. Jenže kokain by se nenahromadil, kdyby se regulérně zničil, jako to udělala Panama. Tam se veřejně za přítomnosti tisku spálilo 12 tun drog. Stačil k tomu benzin, bez pecí. Za celý rok spálili 24 tuny. Kostarika ponechává na svém území bez omezení hospodařit tajné služby USA. Ochrana drog měla svůj účel.

O osudu kostarického kokainu v USA se kostarický konzul nic nedozvěděl. Američané porušili pravidla: nejen že nepozvali konzula na akt spalování, ale ani nepovažovali za nutné ho o něm informovat. Jak bude kokain využit, neříká ani Roy Perrin, vedoucí politického útvaru velvyslanectví USA v Kostarice, ani James Richard Kenney, zástupce DEA. Situace na poli boje s drogami přináší neslýchané příběhy. Když Kenney působil v Hondurasu, přikázal ostřelovat z vrtulníků loďky Indiánů Miskito kvůli dopravě drog. Byly zabity 2 těhotné ženy a 2 muži a 4 lidé byli raněni. Drogy v loďkách nebyly.

Historie s převozem 1382 kg kokainu letadlem KLM z Venezuely do Francie. Jakýsi El Negro přijel před rokem do Venezuely a od jednoho z kolumbijských kartelů nakoupil drogy. Ty potom prodal zástupci "ruské a italské mafie". "Mafie" naverbovala spolupachatele mezi civilním i vojenským personálem letiště Simone Bolívara a mezi zaměstnanci Air France ve Venezuele i ve Francii. Na jména fiktivních pasažérů byly kufry s kokainem odvezeny přímo na nákladní rampu letadla a naloženy na palubu. V Paříži byly 10 dní ve skladu a poté byly "náhodně" objeveny bezpečnostní službou. Dosud se při vyšetřování neukázala žádná ruská jména. Účelem rozruchu ve sdělovacích prostředcích bylo poukázat na pronikání "ruských mafií" do Venezuely. Maduro k tomu řekl, že tam kde je přítomna DEA, tam obchod s narkotiky vždycky kvete a sílí. Vyzval armádu, aby obrátila pozornost na ty Venezuelce, kteří dříve spolupracovali s DEA a nyní vstoupili do nadnárodních společností.

Maduro upozornil na nabytí platnosti zákona o kontrole a integraci vzdušného prostoru země s tím, že se budou zajímat a zneškodňovat letadla porušující platná pravidla. K tomu účelu byly obstarány radary z Číny, které umožňují sledovat oblohu nad celou zemí. Letadla nezákonně se pohybující nad Venezuelou budou přinucena k přistání a v případě neuposlechnutí budou sestřelena. V říjnu už k tomu došlo ve dvou případech.

Ke specifice fungování DEA Maduro řekl: "Obchod s drogami disponuje ohromnou silou a v mnoha případech je jeho struktura využívána k přípravě akcí proti naší zemi jako politických zbraní tak, aby se zdálo, že je Venezuela drogovou zemí." Přitom je Venezuela úspěšná v zadržování překupníků a v zachycování drog. To se ale děje až po přerušení styků s DEA, ve skutečnosti nadnárodní organizací obchodu s drogami.

Maduro dále řekl: "Kam jdou miliony a miliony dolarů z prodeje zadržených narkotik, do které banky? Do banky USA, aby pomohly ekonomice této země. Říká se, že se jedná o 50 miliard USD za rok. Taková agentura Spojených států bude obviňovat zemi, jakou je Venezuela, která chrání svoje hranice, ničí výsevy drog a nevyrábí je. Podle nich vypadáme jako drogový stát."

V posledních letech byly DEA i CIA zapleteny do mnoha skandálů. DEA užívá nejšpinavější metody na verbování, vydírání, podstrkávání drog, vyhrožování represemi proti příbuzným vybraných lidí. Falšuje důkazy, fyzicky se vypořádává s těmi, kteří by chtěli "promluvit". V mnoha zemích Jižní Ameriky diktuje svá pravidla národním útvarům pro boj s drogami a směruje je ke spiknutí proti "populistickým režimům".

V podstatě je DEA zločinecká organizace, předstírající boj s obchodem s drogami a vytvářející potřebné podmínky pro dominanci USA ve sféře globálního narkobyznysu. Legalizace marihuany v některých státech USA je jen první krok k úplné liberalizaci drog. V tisku se už píše o údajné neškodnosti kokainu, dávají jej do protikladu k heroinu a jiným drogám. Podle jihoamerických expertů tuto látku ze 60% kontroluje DEA. Tento partner může kdykoliv zasadit ránu do zad.

Zdroj: fondsk.ru, Překlad:  outsidermedia.cz