Astronomové nalezli v atmosféře Titanu cyclopropenyliden, což je mimořádně vzácná molekula složená z atomů uhlíku a vodíku, která se nevyskytuje na žádné planetě. Výsledky studie byly publikovány v časopise The Astronomical Journal. (Foto: NASA)

Titan, jenž je největším satelitem Saturnu, je jediným s výjimkou Země nebeským tělesem, na jehož povrchu se vyskytuje kapalina. Moře a jezera Titanu jsou tvořena kapalnými uhlovodíky, a proto vědci předpokládají, že je dost možné, že tam existuje život.

Astronomové pod vedením Conora Nixona z Goddardova kosmického střediska NASA použili k vyhledávání organických molekul v atmosféře Titanu radioteleskop ALMA, jenž byl umístěn v chilské poušti Atacama.

Ve zředěných horních vrstvách vysoko nad povrchem objevili astronomové spektrum neznámé sloučeniny. Při porovnání s databází chemických profilů vědci zjistili, že se jedná o cyclopropenyliden (C3H2), což je velmi vzácná molekula založená na uhlíku, kterou lze získat na Zemi pouze v laboratorních podmínkách. Nemůže totiž existovat dlouho v atmosférických podmínkách, protože velmi snadno vstupuje do reakce s jinými molekulami a vytváří tak složitější sloučeniny.

Cyclopropenyliden nikdy předtím nebyl nalezen ve sluneční soustavě. Teoreticky může zůstávat stabilní jen ve chladném mezihvězdném prostoru, kde prakticky neprobíhají žádné chemické interakce.

Proč ale mají vědci o tuhle molekulu tak velký zájem? Jde o to, že tyto kruhové molekuly složené ze tří atomů uhlíku se kdysi mohly stát stavebními bloky pro složitější organické molekuly, které jednoho dne přivedly ke vzniku života na Zemi. Je známo, že dusíkaté báze DNA a RNA jsou založeny na těchto molekulárních kruzích.

„Cyklický charakter сyclopropenylidenu otevírá další větev chemie, která umožňuje vytvářet biologicky důležité molekuly,“  uvádí se v tiskové zprávě  Goddardova kosmického střediska NASA slovy jednoho z autorů článku astrobiologa Alexandra Thelena.

Čím menší je molekula, tím větší má potenciál. Vědci předpokládají, že reakce za účasti malých molekul s menším počtem vazeb, jako je сyclopropenyliden, budou probíhat rychleji než reakce, které se skládají z velkých a složitých molekul, a přivedou k různorodějším výsledkům.

Dříve se předpokládalo, že nejmenší molekulou uhlovodíkového kruhu je benzen (C6H6), který již dříve byl identifikován v atmosféře Titanu. Autoři se domnívají, že horní vrstvy atmosféry tohoto satelitu jsou natolik zředěné, že v nich může přetrvávat сyclopropenyliden.

„Titan je v naší sluneční soustavě unikátní. Ukázalo se, že je pokladnicí nových molekul.. Vnímáme Titan jako skutečnou laboratoř, kde můžeme vidět chemii podobnou té, která byla na starověké Zemi, kdy na ní vznikal život,“ říká vedoucí výzkumu Conor Nixon.

Dusík a metan se na povrchu Titanu rozpadají pod vlivem slunečního světla a způsobují kaskádu chemických reakcí. Zda tyto reakce mohou vést ke vzniku života je otázka, na kterou vědci chtějí najít odpověď.

Zdroj:  iopscience.iop.org