Vesmír není v žádném případě plochý prostor, jak si většina vědců dosud myslela, píše Nature Astronomy. Uvádí se, že astrofyzici dospěli k závěru, že má tvar sféry a je podobný nafukovacímu balónku. (Foto: Flickr)

Svědčí o tom nejnovější údaje z observatoře Planck, která byla zahájena v roce 2009 za účelem studia reliktního záření.

Reliktní anebo mikrovlnné záření vyplňuje „na pozadí“ celý viditelný vesmír a je ozvěnou Velkého třesku. Vesmírný satelit Planck ukázal, že pod vlivem přitažlivosti hvězd a galaxií se tyto paprsky ohýbají, to znamená, že mění svou trajektorii.

Tento efekt se nazývá gravitační čočka. Ukázalo se, že toto zakřivení je ještě větší, než se dříve myslelo.

Daný fakt se tak stal mocným argumentem ve prospěch kosmologické teorie uzavřeného vesmíru.

Zastánci této hypotézy jsou přesvědčeni, že vesmír je jakousi obří sférou, to znamená, že není neomezený. Podle jejich verze je však nemožné být za hranou vesmíru: pokud k ní letíte, pak se v čase vrátíte na místo, kde jste začali.

Kromě toho teorie říká, že tato „koule“ vznikla v důsledku Velkého třesku a jakmile se přestane nafukovat, začne opačný proces – komprese. A bude to končit úplným kolapsem vesmíru až do bodu, odkud vznikl.

Teorie není axiom

Tato teorie má však také jisté nedostatky.

Například měření Hubbleovy konstanty, indikátoru rychlosti expanze vesmíru, není v souladu s modelem uzavřeného vesmíru. Také model uzavřeného vesmíru nevysvětluje existenci temné energie - substance, která urychluje expanzi časoprostoru.

Podle článku jiných astronomů lze nová data vysvětlit nesprávnou operací dalekohledu.

Nečekaný nález ve vesmíru

Minulý týden vědci pověděli o prvním objevu vody ve spektru mezihvězdné komety 2I/Borisov. Předběžná verze článku byla zveřejněna v archivu Cornellovy univerzity.

Kometa 2I/Borisov, která byla objevena 30. srpna tohoto roku, je jen druhým známým mezihvězdným objektem, který letí skrz Sluneční soustavu. Dne 8. prosince toho roku se kometa přiblíží ke Slunci na vzdálenost asi 300 milionů kilometrů, čili přibližně na dvojnásobnou vzdálenost, než se nachází Země od Slunce.

Zdroj: snews.com, nature.com