Ministerstvo obrany USA přirovnalo novináře k ozbrojencům a povoluje, aby se do nich střílelo. Příčina podobných změn spočívá v tom, že podle mínění vojenských expertů se může nepřítel vydávat za novináře a být přitom nedotknutelný. Pentagon zveřejnil na 1176 stránkách novou Instrukci ministerstva obrany o pravidlech vedení války, do které bylo zařazeno mnoho dodatků, jedním z nich je právě povolení střílet v pásmech konfliktů do novinářů. V instrukci stojí, že ve většině případů jsou novináři civilisté. Mohou jimi ale být i příslušníci ozbrojených sil, kteří jsou zplnomocněni k tomu, aby doprovázeli vojska, nebo neprivilegovaní účastníci konfliktu.


Poslední termín nahradil často používanou definici „nezákonní nepřátelští bojovníci". Za zmínku stojí, že část amerických obránců práv pokládá podobnou formulaci za velice podivnou a dokonce provokační.

Zástupce Pentagonu, podplukovník Joseph Sauers prohlásil, že instrukce sama o sobě by neměla být pokládána za nějaký nový zákon, a fragment o zástupcích médií se týká pouze jednotlivých případů.

[quote align="center" color="#999999"]

  • www.VEDOMI.cz
  • [/quote]

    Zdroj: sputniknews.com