„Nezodpovědné chování Spojených států je největší hrozbou pro mezinárodní mír a bezpečnost.“ Na setkání na vysoké úrovni u příležitosti 75. výročí založení Organizace spojených národů, které se konalo nedávno, rezonovala slova kubánského ministra zahraničí Rodrígueze: „Podněcují konflikty, zahajují obchodní válku, vytvářejí jednostranný nátlak, závodí ve zbrojení a odmítly spolupráci v reakci na epidemii nového koronaviru.“ (Foto: Wikimedia)

Jako supervelmoc by měly Spojené státy převzít odpovídající mezinárodní závazky, ale trvaly na dodržování své vlastní priority, podpoře unilateralismu a neustálém odstupování od skupin a porušování smluv. Díky tomu si stále více lidí uvědomuje, že Spojené státy se staly největším narušitelem dnešního mezinárodního řádu. Když spočítáme, co americká vláda udělala, dopustila se nejméně „sedmi smrtelných hříchů“, které ohrožují globální bezpečnost.

Hřích 1: Zasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí a ohrožování globální politické bezpečnosti

V září tohoto roku navštívil americký ministr zahraničí Pompeo Latinskou Ameriku, aby usiloval o donucení sousedních zemí Venezuely k vyvíjení tlaku na Venezuelu. Toto je nejnovější příklad zasahování USA do Latinské Ameriky. V průběhu let Spojené státy zahájily války v Afghánistánu, Iráku a dalších zemích, podpořily „arabské jaro“ v západní Asii a severní Africe a podnítily „barevné revoluce“ v Asii a Evropě. To se stalo největším destabilizujícím faktorem pro globální politickou bezpečnost.

Hřích 2: Vyhrožování velkými sankcemi a ohrožování globální ekonomické bezpečnosti

Od vypuknutí epidemie COVID-19 Spojené státy pokračovaly v eskalaci sankcí proti Íránu a zavedly finanční a obchodní blokády, což ztěžuje protiepidemické operace v této zemi. V průběhu let, od Íránu po Sýrii, od Severní Koreje po Kubu, využily Spojené státy svou ekonomickou a obchodní dominanci a finanční hegemonii ve světě k ohrožení, sankcím a vydírání dalších zemí dle libosti. Postavily se na opačnou stranu spravedlnosti a morálky.

Hřích 3: Závody ve zbrojení a ohrožování globální vojenské bezpečnosti

Datum, kdy vyprší „Nová smlouva o omezení strategických zbraní“ mezi USA a Ruskem, se blíží, ale USA stále jednají v této oblasti s Ruskem negativně, což vede k ohrožení této důležité smlouvy o kontrole zbraní zaměřené na omezení počtu jaderných hlavic a dodávacích vozidel mezi těmito dvěma zeměmi. Podle zpráv amerických médií plánuje americká armáda dokončit „téměř úplnou aktualizaci“ jaderných zbraní v příštích několika desetiletích s odhadovanými celkovými náklady přes 1,2 bilionu amerických dolarů.

Hřích 4: Maření procesu snižování emisí a ohrožování globální ekologické bezpečnosti

„Bezprecedentní“ požáry na západním pobřeží USA trvaly několik měsíců a atlantické hurikány přicházely jeden za druhým… „Celá země je vlastně katastrofickou zónou,“ uvedl americký časopis Atlantic na svých webových stránkách: „Jedním z důvodů zhoršujících se katastrof je změna klimatu.“

Hřích 5: Podpora kulturní hegemonie a ohrožování globální kulturní bezpečnosti

USA po mnoho let braly kulturní export jako národní strategii a používaly kulturní produkty jako obaly k vštěpování takzvaných „univerzálních hodnot" lidem v jiných zemích. Podstatou je zapojit se do ideologického pronikání a měkkými prostředky exportovat své vlastní hodnoty do jiných zemí, aby dosáhly svých vlastních politických cílů.

Hřích 6: Implementace monitorování sítě a ohrožování globálního zabezpečení dat

Spojenými státy vedená „Aliance pěti očí“ nedávno použila takzvané „udržování veřejné bezpečnosti“ jako záminku k tomu, aby požadovala po některých hi-tech společnostech vytvoření „zadních vrátek“ v aplikacích, aby usnadnily „Alianci pěti očí“ provádět „operace prosazování práva v síti“. Britský „Computer Weekly“ publikoval článek, že tato akce je v rozporu se skutečným principem zabezpečení dat.

Hřích 7: Narušení protiepidemické spolupráce a ohrožování globální zdravotní bezpečnosti

Od vypuknutí epidemie USA očividně podkopávaly mezinárodní protiepidemickou spolupráci, stáhly se ze Světové zdravotnické organizace, hlasovaly proti rezolucím týkajícím se epidemie na Valném shromáždění OSN, zadržovaly zdravotnický materiál objednaný evropskými spojenci a šířily „politický virus“ po světě.