Pilot po covid očkování sdílí svoji nepříjemnou zkušenost, kdy mu lékaři objevili tzv. fibrilaci síní, což je jedna z možných příčin mrtvice. (Foto: Rumble)