V roce 2001 byl uveřejněn americký patent od Hendricus G. Loose, který umožňuje dálkové ovládání mysli pomocí monitorů. (Foto: Flickr)

U lidského subjektu byly pozorovány fyziologické účinky v reakci na stimulaci kůže slabými elektromagnetickými poli, která jsou pulzní s určitými frekvencemi blízkými ½ Hz nebo 2,4 Hz, například pro vybuzení smyslové rezonance.

Mnohé počítačové monitory a televizní obrazovky při zobrazování pulzních obrazů vyzařují pulzní elektromagnetická pole s dostatečnou amplitudou, která takovou excitaci vyvolává.

Je tedy možné manipulovat s nervovým systémem subjektu pomocí pulzujících obrazů zobrazených na blízkém počítačovém monitoru nebo televizoru. V druhém případě může být pulzování obrazu zakomponováno do programového materiálu nebo může být překryto modulací video proudu, a to buď jako RF signál, nebo jako video signál.

Obraz zobrazený na monitoru počítače může být účinně pulzován jednoduchým počítačovým programem. U některých monitorů lze vytvářet pulzní elektromagnetická pole schopná vzbudit smyslové rezonance u blízkých subjektů, i když jsou zobrazené obrazy pulzovány s podprahovou intenzitou.

Zdroj: US6506148B2