Překvapivě se jednalo o tzv. pomocné policisty z Mexika. Hromadnou krádež, rozbíjení výloh zaznamenala bezpečnostní kamera. (Foto: Facebook)