Názory o paralelních vesmírech se objevují od té doby, co byla poprvé představena teorie více vesmírů. Tato teorie naznačuje, že mohou existovat jiné vesmíry mimo naše vlastní a mohou zde probíhat rozdílné volby, které mění průběh naší historie. Existují teorie, které naznačují, že naše realita je spojena s tou alternativní tam, kde existuje tenká vrstva, která oba odděluje. Předpokládá se, že je možné dostat se k dalším paralelním realitám skrze sny nebo mimotělní zkušenosti.

Burt Goldman, známý jako „Americký mnich“ tvrdil, že dokáže přeskakovat z jedné dimenze do druhé a dělal to tak od doby, co byl mladý chlapec. Říká, že díky velké meditační praxi dokáže jedinec projít skrze dimenzionální bariéru a cestovat do paralelních realit pomocí silné mentální energie.

Je opravdu možné cestovat do jiných vesmírů s využitím mentální síly? Podívejte se na následující video.