Američtí a mezinárodní klimatičtí vědci, meteorologové, fyzikové a profesoři se shodují, že politiky klimatických změn poškozují ekonomiku bez ‘jakéhokoliv přínosu pro životní prostředí’ Více než 300 klimatických vědců naléhalo na prezidenta Trumpa, aby se stáhl z agentury klimatické změny OSN, když varují, že její politika klimatické změny způsobuje vážné ekonomické škody a prohlubuje chudobu – aniž by zajistila vyhlašované přínosy pro životní prostředí.


Emeritní profesor MIT Richard Lindzen v dopise ve čtvrtek doručeném prezidentu Trumpovi vyzývá Spojené státy a další země, aby „změnily kurz pryč od té zastaralé mezinárodní dohody stanovující cíle snižování skleníkových plynů,“ počínaje oxidem uhličitým.

„USA a další vlády od roku 2009 podnikají aktivity zaměřené na globální klima, které nejsou vědecky ospravedlnitelné a které opravdu přináší a nadále přinášet budou závažné ekonomické škody, aniž by z toho byl jakýkoliv přínos pro životní prostředí,“ řekl prominentní fyzik atmosféry pan Lindzen.

„Omezení přístupu k fosilním palivům má velice negativní dopady na blahobyt lidí celého světa,“ uvádí ve svém dopise. „To odsuzuje 4 miliardy lidí ve stále nedostatečně vyvinutých zemí, aby nadále trpěly chudobou.“

Washington Times referuje:

Signatáři připojené petice včetně amerických i mezinárodních atmosférických vědců, meteorologů, fyziků, profesorů a dalších útočí na problematiku Rámcové úmluvy Spojených národů o klimatické změně (UNFCCC), která byla zformulována v roce 1992 k boji proti „nebezpečí“ klimatické změny.

Také Pařížská klimatická dohoda 2016, která národům stanovuje nezávazné emisní cíle, byla koncipována pod záštitou UNFCCC.

„Pozorování od sepsání UNFCCC před 25 lety ukazují, že oteplení zvýšením CO2 v atmosféře bude podružné – a daleko menší, než byly předpovědi původních modelů,“ uvádí se v petici.

Pan Trump během kampaně říkal, že „zruší“ americkou účast v Pařížské dohodě, kterou v září ratifikoval bývalý prezident Barack Obama i přes námitky senátních Republikánů, kteří namítali, že tato úmluva podle Americké ústavy vyžaduje ratifikaci Senátem.
Loading...