Nejsou volby jako volby. Listopadové americké volby nastávajícího prezidenta, provází četné bujné diskuze. Zatímco řadový občan sleduje dějství voleb jen povrchně a registruje „férový“ boj kandidátů za hlasy Američanů, ti více uvědomělí se snaží udělat si odstup od výsledků prezentovaných v komerčních zpravodajských médiích a hledají spojitosti v širších souvislostech. Na stránkách Northeast Intelligence Network, které již v minulosti prezentovaly kompromitující informace o snahách administrativy Baracka Obamy udržet stávajícího prezidenta na svém postu i po roce 2012 za každou cenu, zveřejnil Douglas J. Hagmann přepis výpovědi nejmenovaného vnitřního zdroje z ministerstva pro vnitřní bezpečnosti USA (DHS).

Tento zdroj mimo jiné sdělil: „Z toho, co jsem se dozvěděl, existuje několik různých plánů nebo zpracovaných scénářů připravených k realizaci. Každý z nich je výrazně odlišné povahy a načasování. Ovládají i nepředvídatelné události. Bedlivě sledují volební výsledky. Pečlivě monitorují i naladění veřejnosti. Avšak hlavním cílem plánu je vylíčit Obamu, jako oběť rasistické nenávisti bílých vlastníků zbraní, a těch, kteří se o americkou ústavu zajímají. Tyto lidi považují za okrajovou část společnosti.”

(Vzpomeňme si na nedávnou přestřelku u budovy Empire State v New Yorku, kde dvě ženy a sedm mužů zranily právě zakročující policejní síly. Sám zastupitel newyorkské policie přiznává tato fakta přímo na CNN (http://edition.cnn.com/2012/08/25/justice/new-york-empire-state-shooting/index.html?npt=NP1). Měli bychom zde zpochybnit způsob, jakým komerční média líčí používání střelných zbraní policejních složek proti civilistům, v zrcadle čím dál častějších výzev ze strany státu, na kontrolu a zabavování amerických zbrojních pasů civilních občanů. Je překvapivé, jak reaguje policie na podobnou trestnou činnost zejména v New Yorku, kde je mimochodem rozmístněn největší kamerový systém na celém světě, známý jako „ring of steel“, v rámci kterého se implementuje již tak často kritizovaná a obávaná počítačová technologie „pre-crime“ schopná monitorovat, evidovat a rozpoznávat nejen lidský obličej, ale i emoce a chování pohybujících se osob.)

Nedávno na povrch vyplavaly znepokojující informace ohledně kontroverzních nákupů munice ministerstvem pro vnitřní bezpečnost USA (DHS), o nichž jsme vás informovali. Odkazy na dokumenty o podobných aktivitách DHS se objevily na stránkách truthfrequencynews.com a activistpost.com. Zde vidíte rozpis, podle něhož Obamova administrativa objednala téměř 2 miliardy munice za méně než 3 roky.

Takové nákupy munice nelze samozřejmě provádět bez patřičných změn v legislativě. Právě proto požádalo v květnu tohoto roku ministerstvo obrany (DoD) a Air Force Reserve Command (AFRC) americký kongres o dodatek k zákonům „Posse Comitatus Act“ a „Insurrection Act“ (jež kladou určitá omezení pro nasazení armády na vlastním území státu), který by povoloval použití ozbrojených armádních sil proti civilním občanům v případě vnitrostátních nepokojů. Takto upravený zákon (sekce 1076 veřejného práva 109-364 neboli zákona s názvem „John Warner Defense Authorization Act“) již v současnosti umožňuje federální armádě v případě „veřejného ohrožení” jednostranně převzít kontrolu nad národními gardami a rozmístit federální jednotky kdekoliv po celé zemi a také mobilizaci těchto sil na prodloužené časové lhůty pro podporu vojenských misí po celém světě.

Již v roce 2009 publikovala „Office of Intelligence and Analysis“ zprávu o takzvaném pravicovém extremismu, kde se mluví o „bílých rasistech“ jako o největší hrozbě pro USA od dob al-Káidy. Zde najdete posudek v anglickém jazyce: http://www.fas.org/irp/eprint/rightwing.pdf. Z citace: „Důsledky dlouhodobého hospodářského útlumu, realitních exekucí, nezaměstnanosti a neschopnosti (občanů) získat úvěry by mohly vytvořit živnou půdu pro pravicový extremismus, a dokonce vést ke konfrontacím mezi těmito skupinami a orgány státní správy podobné těm v minulosti. […] Pravicoví extremisté využívají této historické volby jako nástroje pro nábor. Mnoho pravicových extremistů je nepřátelských k administrativě současného prezidenta stejně jako k řadě otázek včetně přistěhovalectví, přidělování občanství, rozšiřování menšinových sociálních programů, omezení zbrojního vlastnictví a používání zbraní.“

Podle FBI tyto „domácí pravicoví teroristé v současné době plánují násilí. Hospodářský pokles a zvolení prvního afroamerického prezidenta je jedinečnou hnací sílou pro jejich radikalizaci a nábor.“ Do stejné skupiny mají patřit veteráni z válek v Iráku a Afghánistánu. Dne 23. srpna 2012 byl veterán Marine Brandon Raub, který sloužil v Iráku a Afghánistánu, zadržen FBI a místními orgány pro zveřejnění kontroverzních protivládních politických komentářů na sociální síti Facebook. Ve výstupu na GBTV jeho právní zástupce uvedl další šokující informace: „Dostávám další telefonáty od jiných vojenských veteránů po celé zemi, o stejném nacistickém stylu zadržení kvůli jejich politickým názorům.“ Na otázku, zda občané s levicovými názory, konkrétně účastníci hnutí „Occupy Wall Street“, jsou také zadržováni, odpověděl: „Nemůžu to s jistotou říci, protože lidé po celé zemi mizí.“

Zastavme se u krátké poznámku: podsekce 1021 a 1022 zákonu NDAA, kterou v prosinci podepsal v tichosti prezident Obama, umožňují americké armádě zatýkání osob na území USA a jejich věznění až na dobu neurčitou bez sdělení obvinění a bez nároku na řádný soudní proces. Několik organizací podalo proti této části zákona stížnost. Federální soud Spojených států ji prohlásil za neústavní.

Civilní cvičné operace vojenských sil nad americkými městy jsou v současné době na denním pořádku. Pouze letmo informují civilní obyvatelstvo, aby případné přelétající vojenské helikoptéry přehlíželi – na přítomnost vojsk mezi civilisty je „potřeba si zvykat“. Informátoři a vojenský personál již delší dobu anonymně potvrzují, že stanné právo „je za rohem.”

Ale vraťme se zpět k výpovědi informátora vně ministerstva pro vnitřní bezpečnost (DHS ). Na jejím základě Douglas J. Hagmann dále sděluje, že určité osoby ze soukromého sektoru mohou být a pravděpodobně i budou použity k vytvoření útoku „pod falešnou vlajkou“. Vyvrcholení tohoto možného nadcházejícího falešného útoku, může nastat právě v období voleb. Figurováním prezidenta Obamy, jakožto vrchního velitele v této operaci, se mohou listopadové prezidentské volby pozastavit a pomocí exekutivy zachovat kontinuitu současné vlády. Plánovaným falešným útokem bude podle vnitřního zdroje z DHS falešný atentát na B. Obamu, který se posléze propojí s tématem bílé rasistické skupiny. Tuto skupinu můžou následně použít k podněcování afroamerických a  hispánských  občanů k vytváření nepokojů po celé zemi. Tyto rasové nepokoje vytvoří situaci, jež si vyžádá nutné zavedení stanného práva, což by efektivně uzavřelo hranice USA. Americké vládní a armádní složky by tak dále pokračovaly v kontrolách a militarizaci měst, ve stavbách kontrolních bodů na všech hlavních dopravních uzlech, omezování cestování pro všechny občany a především  v pozastavení prezidentských voleb, čímž by udržely Obamu na prezidentském postu Spojených států. Informátor dále uvedl: „DHS se aktivně připravuje na masivní sociální nepokoje uvnitř Spojených států“. Zároveň se opravil, a dodal, že výraz „občanská válka” je vhodnějším termínem. Dále zdůraznil, že dle modelu Arabského jara, by se nepokoje uskutečňovaly v „kontrolovaném chaosu” (nepokoje ve velkoměstských oblastech jako je New York), kde by mělo následovat přerušení veškerého podnikání a obchodu. Chtějí také omezit cestování, ne-li přes vysoké ceny paliv, tak později pomocí vojenských kontrolních bodů a zákazů vycházení nařízených kvůli samotným nepokojům. Účelem je udržet Obamu v úřadu pro další období bez ohledu na to, jak nepopulárním prezidentem je. Jakmile nepokoje začnou, DHS nasadí americké ozbrojené síly do velkých měst a převezme kontrolu. Po plánovaném přerušení obchodu bude plán kompletní a bude následovat zavedení stanného práva.

D. J. Hagmann dodal, že selže-li atentát na prezidenta, globální elita může nastolit plán B – další falešný atentát na první dámu USA. Globalisté vynaloží úsilí udržet B. Obamu v úřadu, protože jeho práce není dovršena „a musí být znovu zvolen i v případě, že by to znamenalo vytvoření důvodu odložit prezidentské volby na dobu neurčitou. Hlavním plánem je údajně, podle vnitřního zdroje z DHS, zničit USA jako ústavní republiku pod záštitou DHS.”

I když nikdo nemůže najisto vědět, kdy nebo zda se další falešný útok uskuteční, faktem zůstává, že existuje zarážející množství důkazů ukazujících na reálnou možnost takového útoku.

Můžeme jen doufat, že, budou-li alternativní média i nadále upozorňovat na tyto možnosti, dostatečné množství lidí otevře oči, aby se podobné přípravy útoků či omezení sklidily ze stolu.

Zdroj: homelandsecurityus.com

 

]]>