Robert Kelley, jaderný inženýr a bývalý inspektor Mezinárodní agentury pro atomovou energii, o nedávné zprávě MAAE týkající se íránského jaderného programu. Kromě upozornění na nedostatečnost, manipulativní povahu a neaktuálnost zprávy MAAE Kelly také konkrétněji vyvrací domněnky o hodně diskutovaných kontejnerech, které podle kritiků Íránu mají sloužit k testování jaderných výbuchů (má s ním být také spojen kontroverzní ukrajinský jaderný fyzik). Podle Kellyho je takový druh testování nereálný. Za další upozorňuje třeba na fakt, že tým připravující zprávu o íránském jaderném programu je kvůli strachu z úniků informací jenom asi tříčlenný, a že často se jedná o lidi, kteří nejsou experty ve vojenských otázkách, což vede k závažným omylům ve zprávě.

Ve zprávě je toho velice málo. Byl jsem skutečně překvapený. Zhruba týden předtím, než zpráva vyšla, jsme se ze všech stran dozvídali informace. Mnoho detailů, které měly být ve zprávě, předem uniklo, zejména několik [nesrozumitelné]. A když zpráva vyšla, vlastně nešlo o nic podstatného. Víme tedy, že mnoho lidí okolo Washingtonu i ve zbytku světa mělo z úniků informací prospěch. Měli mnohem více detailů, než bylo ve zprávě. A přes to s nimi samotná zpráva nepřišla ven. Protože je zpráva očíslovaná, prošel jsem ji a podíval se odstavec po odstavci na technické části a pokud se podíváte odstavec po odstavci, většina věcí, které jsou zmiňovány, byly zmíněny v tisku, v novinových článcích, nebo o nich bylo debatováno už asi od roku 2004. Zdráhám se tvrdit, že tam je mnoho nových informací. Našel jsem pár věcí, které jsou zajímavé, ale nebylo tam toho mnoho.

Zpráva vám neříká, k čemu dochází. Říká pouze to, co se stalo před dlouhou dobou. A některé věci, které se ocitly ve zprávě, které jsou prezentovány jako jistým způsobem aktuální, pochází z nejistých zdrojů. Víte, už jsme se s falsifikáty dříve zabývali. Dostali se k nám velmi sofistikované podvrhy v případě Iráku v roce 1994-95, které byly zřejmě vyprodukovány zeměmi na Středním východě, aby zpomalili postup MAAE ve vyšetřování podezřelých iráckých aktivit. Takže si myslím, že je nám dobře známo, že někteří lidé si dají velmi záležet na tom, aby dokumenty vypadaly jako pravé. Neříkám, že dokumenty pravé nejsou, jsem ale překvapen nedostatkem kontinuity a nedostatečnou úrovní znalostí v porovnání s úrovní jakou MAAE měla před desíti lety, když ví, že tito lidé jim lžou a jak… do jakých extrémů zajdou. A nyní nevidíme žádný skepticismus, nevidíme, že by někdo řekl: dobrá, pamatujeme si co se nám stalo před desíti lety či před dvaceti lety s padělky. Nyní… oni to teď zřejmě akceptují jako jedinou pravdu.

Zdroj: therealnews.com

Druhý díl rozhovoru s R. Kellym naleznete zde: IAEA Iran Report Fit Facts to Strengthen Hardliners

]]>