Bojkotujte korporace, co si monopolizují, zavádějí a ničí lidskou civilizaci. Filmy, hudba a televize vytvářená ohromnými mediálními kartely jako Disney, Sony, Warner Brother, Fox, Paramount stejně jako softwarovými společnostmi jako Electronic Arts, Microsoft, Autodesk a mnoha dalšími náleží ke konsorciu korporátně finančních zájmů, které vedou křížové tažení za „intelektuální vlastnictví“ a k mnohým z jejich nepopulárních výtvorů patří SOPA, ACTA a kampaň za uvězňování babiček a studentíčků za to, že prostě jen nasdíleli informace, které si tyto korporace vyhlásily za své „vlastnictví“.

Obrázek: Šmelina s „intelektuálním vlastnictvím“. Vy nevlastníte „myšlenky“ či „informace“ pouze hmatetelná aktiva použitá buď k záznamu, prohlížení či jejich přenosu. Paradigma těchto korporátně-finančních zájmů, jaké zkouší vytvořit a uvést do trvalé platnosti, je takové, že se vše nevyhnutelně rozškatulkuje do jimi vykonstruovaných „intelektuálních domén“, protože jsou to oni, kdo mají peníze a moc si to zaregistrovat a chránit to. V tomto procesu ochrany jejich obstarožních modelů businessu pak staví překážky jak technologickému tak sociálnímu pokroku.

To, co ve skutečnosti představují, je antitezí skutečného businessu a pokroku – moderní technologičtí reakcionáři, co odhání pokrok, který ohrožuje jejich pradávné modely businessu a neskutečně obrovský, nemístný vliv, který si za ta desetiletí nahromadili.

Existence nezávislých filmů, hudby a open source software a publikací dokazuje, že znalost, zábavnost a všechno mezi tím nejenže může přežít i za hranicí opotřebeného paradigmatu copyrightu, ochranných známek a „intelektuálního vlastnictví“, může to i vzkvétat.

Novým paradigmatem, které se vynořuje, je vlož do toho svůj kredit tam, kde je to oprávněné, ale vytváření informací a médií, která je v sobě obsahují, je pak volně dostupné všem. Sebrat CD od jiného jedince je uzmutím hmotného objektu, a tudíž krádež. Digitální kopírování informací na CD se svolením vlastníka CD ale není krádež.

Technologie umožnila kopírovat informace, aniž bychom jiné jednotlivce zbavili hmotného, cenného objektu. Protože takto kultura sdílení nákladů těch zapojených od nich nevyžaduje nic, a čím více se sdílí, tím je pro zapojené snadnější najít tu informaci, kterou hledají, tak se to pochopitelně šíří do všech aspektů digitálně kódovaných médií. Software, knihy, publikace, filmová a hudební produkce, to všechno se potýká s transformací tohoto průmyslu z prostého vytváření médií a prodeje médií, na nichž je to obsaženo.

Pořád se vydělávají peníze na představeních v divadlech a z fyzické produkce jiných, kteří to shledají dostatečně cenné, aby za to zaplatili. Ovšem, i s tímto aspektem se ty nástroje k tvorbě filmů, hudby, software a knih stávají čím dál levnější a přístupnější pro ohromný počet lidí, kteří by s radostí sdíleli svou práci uvnitř kultury sdílejících.

To, co ty korporátně finanční zájmy potom chrání, nejsou jejich „práva“ nebo sebe samotné proti „zlodějům“, ale jejich monopol nad přežilým systémem, který, nebude-li chráněn, rozpadne se. Stejně jako kdysi konsorcium výrobců koňmi tažených bryček, co lobovalo za zákony proti těm „trenďácky novátorským vozům“, nebo knihovny celého světa, když se sjednotily za zákaz Internetu a webových stránek jako Wikipedia, je reakce mega-mediálních korporací jednou velkou absurditou z hluboké podstaty – ti jsou zábavní jedině, protože mají to ohromné monopolní bohatství, kterého si garantovaně užívaly už desítky let, a ti jsou ještě zábavní, protože velké množství lidí v celé společnosti je pořád sleduje, poslouchá, čte a bohužel i věří všemu, co řeknou a napíší.

Níže je seznam mediálních kartelů a korporací, z nichž sestává členstvo konsorcia odpovědného za to absurdní křižácké tažení za „intelektuální vlastnictví“. Každá z těch korporací vytváří produkty, bez nichž se více než snadno v životě obejdeme – a stejně jako je to v případě mnoha dalších korporátně-finančních monopolů, vedlo by se nám bez nich lépe, kdyby se to dělalo jinak.

Recording Industry Association of America (RIAA) Members
National Music Publishers Association (NMPA) Board Members
Motion Picture Association of America (MPAA) Members
Independent Film & Television Alliance (IFTA) Member Directory
Entertainment Software Association (ESA) Members
Business Software Alliance (BSA) Members

Ke každému filmu, písni nebo kousku software, kterou vytváří tahle kolekce monopolistických, korporátních parazitů, existuje ekvivalent nebo lepší náhrada v otevřených zdrojích, kreativních společenstvech, v alternativách veřejných domén. Existují myriády otevřených, volně dostupných zpravodajských novin, informací a zábavy on-line vytvářené jak amatéry, tak i rostoucím počtem profesionálů. Existuje rovněž velký a rostoucí výběr dostupného open source softwaru.

Dostaneme takovou společnost, jakou si zasloužíme. Když budeme pořád platit korporátním finančníkům z Fortune 500, kteří budou nadále koncentrovat bohatství a moc v čím dál méně rukou, a budou nadále využívat tohoto bohatství a moci k vedení agend, které slouží pouze speciálním zájmům na úkor velké většiny, můžeme si za to jen my sami dávat vinu. Bojkotováním těchto korporací se jim odepře i to bohatství, které potřebují, aby si udržely stejně ohromné právní a lobbovací zdroje. A bojkotem těchto ohromných korporací si udržíme peníze, které utratíme lokálně, za místní umělce, kteří dřou bídu, když dělají živá show nebo vytváří hmotná aktiva, kterých si také můžeme užít.

To, že lidské bytosti tráví měsíce i roky ve vězení, protože „poruší copyright“, zatímco masoví vrazi si mohou volně po Americe pobíhat s naprostou beztrestností, je ukazatelem té nesmírné nespravedlnosti, zabudované do tohoto systému samotného – a zdůrazňuje to naléhavou potřebu tohle ze společnosti vyoperovat a prospěch, jaký budeme mít z náhrady tohoto nesmyslu.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: landdestroyer.blogspot.com

]]>