Přelomový proces v rafinaci provedený inženýry Audi dokáže produkovat benzínové palivo vytvořené z vysoké teploty a oxidu uhličitého.  Po pouhých čtyřech měsících, je schopno palivo vyrobené technologií od společnosti Sunfire již produkovat – nazývají ho „blue crude“. Výrobek je složen z uhlovodíkových látek s dlouhým řetězcem, podobně jako fosilní paliva, ale neobsahuje síru nebo aromatické látky a dokáže spalovat, aniž by vytvářel saze.


Nazývá se to tzv. Fisher-Tropschův proces a byl zde od roku 1920, ale doposud nebyl proveden za takových vysokých teplot. Jsou to vysoké teploty, které si zaslouží takovou pochvalu. 

O co jde?

Začíná to s energetickými zdroji (větrný, sluneční a vodní energie). Energie zahřívá vodu na teplotu 1472 Fahrenheitů. Tato zahřátá pára je poté přeměněna na vodík a kyslík pomocí elektrolýzy (skrze elektrický proud, který jde skrz). Ve stejný čas se oxid uhličitý mění na oxid uhelnatý. Vodík z vody se smísí s oxidem uhelnatým při vysoké teplotě a tlaku a výsledkem je tento „blue crude“. Sunfire uvádí, že je nejen šetrnější k životnímu prostředí, ale má 70% energetické účinnost, což znamená, že 70% energie pořízené obnovitelným zdrojem je uložena v podobě syntetické ropy.