Uber, největší světová taxi firma nevlastní žádná auta. Facebook, největší a nejpopulárnější mediální společnost nevytváří žádný obsah. Alibaba vyplňuje více regálů než kterýkoliv jiný prodejce, a přesto nemá žádný sklad. A největší poskytovatel ubytování AirBnb, nevlastní žádné hotely.  Může být argumentováno, že je toto chytrý byznys od těchto firem a se společným jměním 679 miliard dolarů si nemyslím, že to dělají kvůli sdílení. Avšak to způsobilo kolektivní poptávku po sdílení.

Myšlenky prezentované Uberem, Facebookem, Alibabou a Airbnb by mohli být kolektivně využity lidstvem pro globální komunitu sdílení zdrojů a nápadů. Ideálně by to mohlo být provedeno mohlo být provedeno se současnou infrastrukturou, postavit novou by byl mamutí (avšak ne nemožný) úkol.

Je planeta přelidněná?

Vezměte v potaz tato fakta.

Chov zvířat pro jídlo (včetně půdy využívané pro pastviny a půda využívaná pro pěstování krmných plodin) nyní využívá neuvěřitelných 30% zemské souše. ( Livestock’s Long Shadow: Environmental Issues and Options, zpráva z roku 2006 publikovaná United Nations Food and Agriculture Organization) One Green planet.

Přibližně jedna třetina jídla spotřebovaná ve světě – každý rok – přibližně 1,3 miliardy tun – se vyhodí nebo nevyužije.

Přibližně 3,5 milionů lidí v USA jsou bezdomovci. Stojí za zmínku, že ve stejnou dobu zde v Americe existuje 18,6 milionu volných domů.

Obydlená země – pouze 66 milionů akrů je považováno za obyvatelnou zem. To představuje 3 procenta rozlohy v USA, ale i takto malý prostor je domovem pro 75 procent populace. Obecně platí, že městské pozemky jsou téměř k ničemu pro zachování biologické rozmanitosti. Kromě toho u urbanizované krajiny platí, že jakmile jsou jednou využity už nemají možnost být využity na jiné využití.

V tu stejnou dobu jsou zde zmínky, že jsme přelidněni, tak se zdá, že zde jde spíše o problém životního stylu, odpadu a distribuce, než cokoliv jiného. 

V současnosti žijeme ve společnosti založené na strachu, což je v totální nerovnováze a založeno na „nedostatku“ zdrojů, když ve skutečnosti „nedostatek“ je totální iluze a založena na globální kapitalistické struktuře, která vytváří dojem volného trhu. Skutečnost je, že tento systém umožnuje velmi malé skupince lidí kontrolovat zdroje a ovládat vše, zatímco extrémně velká skupina lidí, kteří bojují o vzácné zdroje, které nejsou vlastněny touto elitářskou skupinou. 

Ve finanční systému a peněžní rozdílu, zdrojích a náboženství můžete vidět zdroj veškeré bolesti, utrpení a nerovnováhy na této planetě. 

Tento systém není postaven pro dlouhotrvající fungování a má svoje konečné datum, vzhledem k tomu, že dluh roste každým dnem, prostředky jsou omezeny. Svaté knihy ve svém jádru ukazují na velmi naléhavé poselství míru, lásky a harmonie.

Korporátní mašinérie, která je založena na neustálém růstu a zisku. Věci mohou, za správných okolností, neustále růst, ale nemůže to být na úkor většiny planety a na základě něčeho tak iluzorního jako jsou peníze. 

My jako lidé v současné době posilujeme tento systém a posun směrem k novému systému, je pro mé chápání velice choulostivý proces, který může skončit špatně, pokud bychom nešli správnými kroky. 

Revoluce je nutná, ale stereotypní představa skupinek lidí, kteří zapalují ohně, nosí masky anonymous a přivádí bankéře na kolena by vytvořilo chaos. Pokud se tak stane, budeme bez vody, jídla a elektřiny – což bude mít za následek pokračující boje ve kterém chudí lidé bojují jeden s druhým o omezené zdroje, které i nadále budou kontrolovat bohatí. 

K tomu, abychom to provedli by byla zapotřebí celková změna paradigmatu stávajícího systému a přesvědčení lidí v těchto mocenských pozicích, že se potřebují změnit, a zatímco se to pro mnohé může zdát nereálné, tak posilujeme současný systém. 

Zatímco probíhají petice, pochody a přinášení světla do těchto akcí, tak si tito lidé drží svá místa. Evoluce této revoluce přichází skrze organizované bojkoty, jednotné akce a skrze lidi toužící po změně. Mezi Velkou Británií a USA jsou pro rok 2017 naplánovány vojenské výdaje pohybují přes 800 miliard dolarů – nemusíme si vybrat toto vyhazování peněz, nemorálnost a zbytečné vojenské akce. Skrze společnou akci to můžeme přestat platit.

Mohli bychom se jednoduše naučit něco od společností jako Uber a Airbnb a použít podobné myšlenky (ale ne v obchodním slova smyslu) na organizaci sdílení prostředků k více lokálním a udržitelným systémům, které slouží nám všem. 

Zdroj: truththeory.com