V sobotu se Římané probudili, aby zjistili, že jejich město je polepeno stovkami plakátů kritizujících tvrdou ruku, jakou vládne nad církví. Papež František poté, co si udělal jméno jako postava děda s otevřenou myslí s důrazem na milosrdenství v doktríně, pak přistoupil k sériím jasně tvrdých opatření, po nichž si mnoho pozorovatelů zmateně drbe hlavu. …


Tyto plakáty, které v sobotu oslavovaly město Řím, nesly obraz tohoto pontifika spolu se seznamem jeho nedávných zneužití papežské pravomoci včetně ignorování kardinálů, přemisťování kazatelů a „zbavení dvou katolických organizací jejich hlav.“

Tyto plakáty pokračují ve staletí se táhnoucí tradici římské kritiky papeže veřejností, třebaže anonymní, kdykoliv se na něj pohlíží jako, že překračuje svůj mandát. V minulosti naštvaní Římané lepili své písemné stížnosti na starodávnou rozpadající se sochu zvanou „il Pasquino“ u Piazza Novona.

Text na plakátech byl psán v „Romanaccio“, tj. buranském pouličním nářečí Taliánů, kterým mluví kolem této italské metropole. V překladu plný text znamená: „Tak, Franto, vykleštil jsi kongregace, vyházel’s kněze, uťal’s hlavu Maltézskému řádu i Františkánům Neposkvrněné Panny Marie, ignorval’s kardinály… Kde je tvé milosrdenství?“

František, který od počátku svého pontifikátu kladl velký důraz na milosrdenství, začal přitahovat zvláště hodně kritiky ohledně dvojích standardů, jelikož si rezervoval ty nejdůraznější invektivy pro konzervativce, které označoval za rigidní, doktrinářské a legalistické. V poslední době čím dál více přecházel od slov k činům včetně neblaze proslulých degradací o dva stupně u kardinála Raymond Burkeho – bývalého šéfa nejvyššího církevního soudu – a vyhozeních vatikánských kleriků, kteří údajně kritizovali papeže v soukromí.

Série těchto kroků vedly některé kritiky k tomu, aby mluvili o „ideologické čistce papeže Františka“.
Loading...