Zakladatel WikiLeaks Julian Assange slíbil během příštích 48 hodin zcela zničit CNN, pokud o něm nestáhnou svá falešná tvrzení. Assange slíbil, že CNN žaluje a vydá informaci, která je zcela ‚zničí‘, po očerňujících poznámkách o něm, které byly odvysílány v lednu. WikiLeaks vyslala CNN 48 hodinové varování, a pokud nestáhnou všechna svá pomlouvačná prohlášení, videa a články, tak tuto mediální megakorporaci poženou k soudu a žalují je za pomluvu.


CNN původně myslela, že by mohla vydat jen omluvu, čímž by Assangeho uspokojili. Zamyslete se nad tím ale ještě jednou.

WikiLeaks rovněž tvrdila, že bude-li CNN ve své hře pokračovat, tak je odhalí i jinak než jen v soudní síni.

  •  WikiLeaks Task Force 
  • ✔ @WLTaskForce 
  • US 2017: Bývalý vedoucí činitel CIA zlořečil těmto kritikům vlády, že jsou to ‘pedofilové’.