Belgický historik David Engels tvrdí, že během příštích 30 let vypukne občanská válka, jelikož zjišťuje paralely mezi Evropou a pádem Římské republiky. „Evropa se do 20 až 30 let stane autoritářským nebo imperiálním státem poté, co si projde fází připomínající občanskou válku a úpadek,“ řekl pan Engels, který je historikem na Svobodné univerzitě v Bruselu. Engels už od roku 2011 předpovídá, že Evropa sklouzne k autoritářství, ale probíhající migrační krize jeho předchozím varování přidala na váze. Kronen Zeitung referuje:


„Očekávám v Evropě občanskou válku, která si vynutí základní sociální a politickou reformaci, ať už se nám to líbí, nebo ne, neboť bude následovat příkladu zahnívající Římské republiky v prvním století před Kristem,“ řekl.

Tento historik přesvědčený, že Evropská unie směřuje k ekvivalentu Julia Caesara, snad nejslavnějšího muže z období Římské občanské války, který bojoval proti svému rivalovi Pompejovi Velikému, o čemž tvrdí, že paralely s tím jsou „tak ohromné, tak zřejmé, a že to takto směřuje už desítky let.

Podle Engelse jsou faktory, které skoncovaly s Římskou republikou, přítomny i v dnešní Evropě. Uvedl mnoho faktorů jako úpadek rodiny, individualismus, úpadek tradiční kultury, globalizaci, fundamentalismus a bující zločinnost.

Jako významný uváděl rozkol mezi oligarchickou třídou, jako Římští senátoři a současná finanční a politická elita, a vzestup populistického hnutí, které se dožadovalo, aby i lid dostal hlas.

V Evropě se tyto populistické hlasy ztvárňují v politicích jako Geert Wilders v Holandsku, Marine Le Pen ve Francii a další, které tento akademik přirovnal k populistickému římskému senátorovi Publiu Clodiu Pulcherovi.