Po dobu viac než päť desaťročí tajné služby americkej vlády vyvíjali systematickú kampaň s cieľom zabrániť akémukoľvek zamestnancovi alebo bývalému zamestnancovi týchto agentúr v odhalení akýchkoľvek informácií, ktoré by podávali dôkazy o nelegálnych alebo protiústavných aktivitách vykonávaných americkou vládou. Za týmto účelom vytvorili rozsiahlu sieť s cieľom umlčať kohokoľvek z týchto informátorov, členov jeho rodiny alebo príbuzných, ktorí by chceli sprístupniť nejaké z tajomstiev verejnosti.

To je dôvod, prečo tak málo ľudí robí akýkoľvek druh oznámení a ak ich predsa urobia, sú si vedomí, že podstupujú riziko zmiznutia alebo zaobchádzania ako s bláznom či mentálne chorým.

Odhalenia Kevina Shippa

Ale sú tu ľudia ako Kevin Shipp, bývalý dôstojník CIA, ktorý preukázal mimoriadnu odvahu a odvážil sa dať na verejnosť sériu informácií, ktoré priamo spájajú americkú vládu s nátlakom na tých, ktorí sa odvážili vyniesť na svetlo nejaké štátne tajomstvá.

Pán Shipp, expert na boj proti terorizmu, zastával počas svojej kariéry viacero vysokých pozícií v CIA, vrátane vyšetrovateľa, bezpečnostného dôstojníka pre riaditeľa agentúry a vyhodnocovača detektoru lži. Vysvetľuje dôvody, prečo nie je väčšie množstvo sťažností na nezákonné aktivity vykonávané vládou USA.

Podľa týchto odhalení existuje tajná zmluva, ktorá vyžaduje od agentov a zamestnancov udržiavanie akejkoľvek informácie v utajení, bez ohľadu na to ako triviálna by táto informácia bola. Porušenie tejto zmluvy obnáša disciplinárne sankcie zahŕňajúce ťažké pokuty, ktoré môžu skončiť finančným bankrotom. A to všetko popri možnosti ísť do väzenia na dlhoročné tresty.

Všetko toto predstavuje zničenie rodinného jadra daného agenta a zničenie životov všetkých členov jeho rodiny. Z toho dôvodu iba veľmi málo ľudí má odvahu zverejniť akýkoľvek skutok, bez ohľadu na to, ako veľmi ohavný by bol. Pán Shipp povedal, že počas svojej kariéry zažil tento typ akcie proti čestným a lojálnym agentom, takže sa rozhodol ho zverejniť.