Výrobci mléka z deseti zemí, kteří se účastní protestní akce v Bruselu proti politice EU v mléčném průmyslu, nastříkali s pomocí ventilátorů na budovu Rady EU tunu suchého mléka, píše Efe. Mlékaři pro řešení krize požadují vytvořit stálý mechanismus regulace výroby mléka v zemích EU.


Zrušení kvót na výrobu mléka v EU od 1. dubna roku 2015 a také sankce ze strany Ruska vedly k přílišné výrobě a snížení oficiálních výkupních cen z 37 centů za litr v roce 2014 na 25-28 centů v roce 2015. To nepokrývá výrobní náklady farmářů. Mezi nimi se nyní objevují bankroty. Podle názoru svazu mlékařů by optimální cena měla být 37-40 centů za litr. Průměrně nyní činí 32 centů za litr.