Za poslední dobu se mnozí odborníci snaží najít aktuální metodu, která by umožnila lidstvu navrátit si planetu, kterou stále více zabírá Orwellovský stát. Jak ukazuje praxe, mnozí se při hledání praktických řešení této poměrně závažné otázky často dostanou do slepé uličky. Jiní jsou naopak toho názoru, že problém je beznadějně neřešitelný a někteří cítí, že řešení problému stále existuje. Co je třeba udělat v tomto případě:

1. V současné době nejnaléhavější potřebou je šířit informace. Lidstvo potřebuje rozsáhlejší znalosti. Mnoho lidí, ne-li většina světové populace si musí uvědomit všechno, co se dnes děje, aby se nakonec podařilo překonat všechny překážky.

2. Další naléhavou potřebou je úprava vědomí a chování aktivistů bojujících za pravdu. Lidstvo musí nutně dospět k pochopení, že budoucí realita bude vytvořena přímo jejich vědomím. Ať dobrá nebo špatná – to vše závisí na nás.

3. Když bojovníci za triumf naděje odhodí stranou strach a pesimismus, uvědomí si jejich duchovní sílu, tak se jejich (naše) postoje a chování radikálně změní.

4. Pokud budeme aktivně informovat a přesvědčovat lidi, výsledkem bude spousta lidí věřících ve své schopnosti, které nakonec musí vést ke změně a to jak na úrovni jednotlivých zemí, tak i globální politiky.

5. Masmédia, která jsou nyní většinou pod kontrolou velkých korporací a zkorumpovaných vlád můžou zůstat bez čtenářů a diváků. Myšlení a povědomí veřejnosti se vždy zajímá o nové a nezávislé televize, noviny, zdroje na internetu atd. V důsledku toho tzv. „občanská žurnalistika“ přestává být jednoduchý jevem, velmi typickým pro internet.

Překlad: jinezpravy.blogspot.cz

Zdroj: kartinamira.info

]]>