Škůdci úrody si zjevně vyvíjí odolnost vůči hmyzím toxinům, vloženým do geneticky modifikovaných rostlin kukuřice. V důsledku toho tito ‚super-brouci‘ přežívají snahy farmářů o jejich vyhubení, a tak poškozují úrodu potravinářských plodin v US i nadále. Toto odhalení je ranou příznivcům této technologie a vznáší otázky, zda je schvalovací režim a politika geneticky modifikovaných plodin skutečně dostatečně rigorózní.

Ty kukuřičné rostliny, které jsou v ohnisku tohoto sporu, mají schopnost v sobě mít to, co mají toxické bakterie, které se normálně nachází jen v půdě – Bacilus thuringiensis.

Nápad vyšel z toho, že ještě než kukuřičné mandelinky (Bázlivec kukuřičný) zkusí ty rostliny sežrat, onemocní a uhynou, než způsobí vážné škody.

Uvažovaná plodina: Některé mandelinky, vpravo, si už vyvinuly odolnost vůči geneticky modifikované kukuřici, vlevo, která zachránila US zemědělskému sektoru miliardy za insekticidy a ztráty na úrodě.

GM plodiny, kterým se říká Bt kukuřice, byly v Americe při svém zavedení  v roce 2003 vítány jako splnění farmářských snů.

Plodina vytvořená US gigantem Monsanto umožnila pěstitelům hojné sklizně i s menším využitím chemických pesticidů.

Na hybridní plodiny a podobné odrůdy teď připadá 65 procent veškeré US produkce kukuřice.

Avšak během několika posledních let se ukázalo, že různé verze mandlinkovitých ‚super-brouků‘ dovedou prosperovat i na rostlinách Bt kukuřice v částech Iowy, Illionis, Minnesotě a v Nebrasce, aniž by z toho byli nějak významně moc nemocní.

Podrobnosti o tomto byly odhaleny v memorandu od US vládní Agentury ochrany životního prostředí. Ta říká: ‚Podezření na odolnost vzniklo přinejmenším v určitých částech čtyřech států, z nichž začaly přicházet zprávy o „neočekávaných škodách“.‘

Avšak Monsanto argumentuje, že neexistuje vědecké potvrzení odolnosti škůdců k Bt kukuřici. Jeho mluvčí řekl, že letos jen méně než 0,2 procenta výměry polí osázených touto kukuřicí byly zasaženy neočekávaným škodami od Bázlivců kukuřičných.

Vědci říkají, že tento problém by mohl částečně být důsledkem praktik farmářů, kteří pěstovali Bt kukuřici rok za rokem na tom samém poli.

Většina farmářů provádí rotaci plodin se záměnou kukuřice jinými plodinami, což je praxe, která je k omezení škůdců využívána už dlouhodobě, avšak někteří rotaci opustili, buď protože potřebovali více zrnin pro dobytek, nebo že dostali zakázky od výrobců lihu. I další farmáři tuto praxi zavrhli, aby si nahrabali na vysokých cenách kukuřice, které v červnu dosáhly rekordu.

‚No upřímně, je zrovna teď pěstování kukuřice velice ziskové,‘ řekl Michael Gray profesor agronomie z University of Illinois, který sleduje škody na Bt kukuřici v tomto státě.

Bt kukuřice: Farmáři mají těžkosti se zjišťováním škody na úrodě

Jistý vědec nedávno spustil v biotechnologickém průmyslu alarm, když publikoval zjištění se závěrem, že mandelikovití bázlivci na spoustě kukuřičných polích s Bt si vyvinuli schopnost přežívat i tuhle smrtící ochranu kukuřice.

Podobné škody na úrodě se objevily i v částech Illinois, v Minnesotě a v Nebrasce, avšak výzkumníci pořád ještě zkoumají, zda jsou opravdu příčinou bázlivci schopní přežít i Bt toxin.

Entomolog z University of Minnesota Knneth Ostlie řekl, že dopady škod od bázlivců na Bt pole v Minnesotě se od odhalení tohoto problému v roce 2009 snížily. Ovšem tyto škody se více rozšířily a on má strach, že tato odolnost se bude šířit bez povšimnutí, protože poškození způsobená bázlivci často nejsou zjevná.

Nedojde-li k silným větrům, podmáčení půdy nebo obojímu, tak mohou rostliny mít poškozené kořeny, zůstanou však vzpřímené, což tento problém ukryje. Řekl, že poškození jím pozorovaná v Minnesotě vyšla najevo jen kvůli bouřím v roce 2009 s polehnutím kukuřičných rostlin s poškozenými kořeny.

‚Pro pěstitele je často používanou analogií to, že se díváme na ledovec a vidíme jen vrcholek tohoto problému,‘ řekl Ostlie. ‚A je to tak trochu, jako když se díváte na ledovec skrze mlhu, protože jediný okamžik, kdy se dovíme, že máme problém, je, když je to správné počasí.‘

Byl to výrobce osiva Monsanto, kdo vytvořil Bt obranu vyříznutím genu z běžné půdní bakterie zvané Bacillus thuringiensis a vsazením do rostliny. Tento přírodní insekticid, co se takto vytváří, je považován za neškodný pro lidi i pro hospodářská zvířata.

Agentura ochrany životního prostředí chce zajistit, aby farmáři v oblastech, kde je tento problém, začali k potlačení možné odolnosti používat insekticidů a dalších metod.

Monsanto trvá na tom, že zatím neexistují přesvědčivé důkazy, že bázlivci si vůči této plodině vyvinuli rezistenci, společnost ale říká, že k situaci přistupuje vážně a přijala opatření, která jsou v ‚přímém souladu s‘ federálními doporučeními.

Někteří vědci se děsí, že by už mohlo být příliš pozdě, aby se zabránilo nárůstu rezistence ve velkých oblastech kvůli způsobu, jakým farmáři tuto plodinu pěstují.

Poukazují na dva faktory: farmáři, co opustili rotaci plodin, a další, co zanedbali pěstování kukuřice bez Bt spolu s Bt na stejném poli nebo na sousedních polích jako způsobu k vytvoření ‚útočiště‘ pro nerezistentní bázlivce, takže tito by se dále pářili s odolnými mandelinkami a naředili jejich geny.

Experti si dělají starosti, že tyto akce několika málo farmářů by mohly ohrozit tuto inovaci, která významně snížila nasazování pesticidů a uspořila pěstitelům miliardy dolarů na ztracené úrodě a v nákladech na její chemickou kontrolu.

Kromě rotace plodin mohou farmáři proti rezistenci bojovat i změnami mezi různými odrůdami Bt kukuřice, které produkují odlišné toxiny, nebo pěstováním novějších odrůd s vícečetnými toxiny. Rovněž lze k vybití odolných bázlivců poškozená pole ošetřit insekticidy – či nasadit kombinaci těchto postupů.


Zdroj: dailymail.co.uk

]]>