Sněmovnou reprezentantů v USA prošel minulý čtvrtek orwellovský zákon, který dovoluje běžně sledovat americké občany skrze mikročipy. H.R. 4919 (také známý jako Kevin and Avonte’s Law), který prošel v poměrů 346 hlasujících pro, ku 66 hlasujících proti, dovoluje vytvářet, zřizovat a provozovat „programy pro lokalizační sledovací technologie.“


Dailycaller.com  píše :

Programy by umožňovaly najít „osoby s různými druhy demence, jako je Alzheimerova choroba nebo dětem s poruchami osobnosti jako je autismus, které opustili svoje bezpečné prostředí.“

Zákon by dovoloval ministru spravedlnosti, aby se radil s úřadem ministerstva zdraví a sociálních služeb a dalšími zdravotnickými organizacemi, z důvodu, aby tyto úřady přišly s nejlepším postupy pro tyto sledovací zařízení.

Zatímco advokáti legislativy – jako texaská demokratka Sheila Jakcson Lee nebo republikán Chris Smith z New Jersey – poukazují na tragédie, kterým by se mohlo předejít použitím takové technologie, která by dokázala najít lidi s mentálními poruchami, kteří se dostanou do nebezpečných situací, jiní si to nemyslí. Texaský republikán Louie Gohmert říká, že čistý záměr tohoto zákona, může být interpretován různými způsoby. 

„Ačkoliv tato iniciativa může mít šlechetné úmysly, tak se právě takové "malé a dočasné" zákony, sestavené ve jménu bezpečí a bezpečnosti často vyvinou v trvalé a byrokraticky zatěžující, které odepírají svobody americkému lidu. To se přesně stalo zde. Existuje tu problém s bezpečím pro lidi s Alzeheimerem, autismem a jinými duševními poruchami, a tak je nám na vyřešení předloženo, že Ministerstvo spravedlnosti může spustit sledovací program, který umožní nějakému zařízení nebo metodě, sledovat tyto osoby 24/7,“ řekl Gohmert ve svém projevu.

Později přišel s tím, že „Podporovatelé tohoto zákona nám budou říkat, ať se nebojíme, protože mluví takovou řečí, že toto sledovací zařízení není tak invazivní, je úplně dobrovolné a bude stát pouze pár milionů dolarů, aby se to mohlo celé spustit.“

Gohmert vysvětluje: „Je opravdu otřesné, že může být republikánská většina v Parlamentu a Senátu, tak slepá k tomuto vládnímu převzetí, které dovolí federální sledovací program, ne pro kriminálníky v USA, ne pro teroristy, ne pro ilegální imigranty nebo dokonce imigranty, kteří spáchali zločin, ale pro lidi s vývojovým postižením - termín, který je předmětem široké dezinterpretace.“

Leadři z řad republikánů v Senátu to dokonce přednesli, když tam skoro nikdo nebyl a požadovali, aby se tento Big Brotherovský program odsouhlasil dokonce bez hlasování - někdo požadoval, ať se tomu dá „jednomyslný souhlas.“

Jelikož nikdo nebyl informován, že zákon právě prochází, nikdo kdo by cokoliv namítal, tam nebyl, takže to prochází bez toho, aniž by o tom ve skutečnosti kdokoliv hlasoval.

Republikán Smith, největší podporovatel zákona, před tiskem argumentoval pasáží z legislativy, že zákon uspokojí velkou potřebu, zejména v autistické komunitě - od roku 2011 přišlo přes 100 autistů o život poté co odešli ze svého bezpečného prostředí," říká Smith. „Čas a výcvik jsou nejdůležitějšími prvky, když se osoby ztratí a Kevin and Avonte´s zákon jim může pomoci vybavit místní strážce zákona s výcvikem a technologií, která zajistí to, aby dostala tyto děti domů.“

Zdroj:  activistpost.com