Britský princ z Walesu promluvil v národním rádiu v apelu připomínajícím pronásledované křesťany a menšiny všude po světě, tento vládce se však rovněž uchýlil ke kritice „populistických skupin“. Když promlouval v Zamyšlení dne, tj. v krátkém ranním proslovu na Rádiu 4 na BBC věnovanému záležitostem víry, tak tento syn britské vládnoucí monarchy na posluchače naléhal, aby tyto Vánoce věnovali vzpomínku pronásledovaným náboženských postavám – z nichž vpíchl Ježíše Krista a Mohameda. Řekl:


Normálně na Vánoce myslíme na zrození našeho Pána Ježíše Krista. Zajímalo by mě ale, zda si letos vzpomeneme, jak se ten příběh zrození rozvíjel s útěkem svaté rodiny, aby uprchla před násilnou perzekucí. A mohli bychom si rovněž vzpomenout, že i když prorok Mohamed migroval z Mekky do Mediny, tak pro sebe a pro své přívržence hledal svobodu vyznání.

Ať jdeme jakoukoliv náboženskou cestou, cíl je ten samý – ocenění a úcta k ostatním lidem přijímajíc jejich právo prožívat svůj život jako mírumilovnou odpověď na lásku Boží.

Tento budoucí král strávil většinu svého krátkého vystoupení v rádiu diskusí o persekuci křesťanů, aniž by však zašel až tak daleko, aby jmenoval hlavní zdroj této perzekuce – tj. radiální islám. Když princ zmiňoval „zrůdné formy extremismu, jejichž cílem je odstranit všechny typy náboženské různosti,“ tak jmenoval jazídy, kteří se jsou extrémně perzekuovaní Islámským státem, Židy, kteří v rekordních počtech odchází z Evropy, aby unikli islamistické perzekuci, a muslimské ahmadisty, se kterými mnozí muslimové zachází jako s odpadlíky od víry.

Když Charles mluvil o nedávném styku s pronásledovanými křesťany, tak řekl:

V Londýně jsem se nedávno setkal s jezuitským protestujícím ze Sýrie… Ten mi řekl, že v částech Sýrie a Iráku dochází k masovým únosům a že má strach, křesťané budou z těchto v Bibli popisovaných zemích masově vyhnáni. Domnívá se, že je dost možné, že do pěti let už v Iráku žádní křesťané nebudou.

Když princ promlouval na podporu přijímání žadatelů o azyl do Evropy, tak rovněž kritizoval tzv. „populistická“ hnutí.


Breitbart London už rozsáhle referoval o zhoršujících se podmínkách v Evropě pro židovské občany, kteří si stěžují na to, že podmínky pro ně jsou teď v Evropě stejně hrozné jako ve 30. letech, a to díky imigraci radikálních islamistů. Židovský vůdce z Dánska Dan Asmussen v proslovu k Židovskému kongresu ve Spojených státech řekl, že dánská společnost „sama o sobě není a nikdy nebyla antisemitská a většina těch hrozeb pro dánské Židovstvo pochází – stejně jako ve zbytku Evropy – od okrajových a zradikalizovaných muslimů a takoví tvoří mezi všemi muslimy v Dánsku malou menšinu.

Zdejší článek o tom, že už i oficiální ministr Izraele doporučuje Židům, aby opustili Francii: ZDE

Zdejší článek reagující na slova prince Charlese, že ve 30. letech byla jeho rodina s Hitlerem velice spřízněna a že on tuto její tradici, zase se přidat k silám zla, dodržuje: ZDE

Zdroj: breitbart.com