Bristol posílil přítomnost policie ve středu města, aby tak po berlínském teroristickém útoku bojoval s potenciální islamofobií. Po nárazu náklaďáku do lidí na vánočním trhu v německém hlavním městě je nejméně 12 zabitých a mnoho dalších raněných, z toho více než tucet kriticky. K odpovědnosti za tento teroristický čin se přihlásil Islámský stát a náčelníci policie varují, že země může očekávat „další těžké útoky“.


Hned po těch útocích byli vysláni jak pěší, tak jízdní policisté i s pomocnou stráží komunitní podpory, aby v anglickém Bristolu hlídali bristolský vánoční trh v Broadmead.

Velitel oblasti Bristol vrchní superintendant Jon Reilly potvrdil, že byli vyslání další policisté, aby zabránili ‚zločinům z nenávisti‘.

„Po předchozích teroristických útocích v pevninské Evropě jsme vždy zažili nárůst počtu hlášených islamofobních nenávistných zločinů v oblastech Avon a Somerset.

„Následně jsme zvýšili hlídky i v oblasti Bristolu, kde je to vždy velice závažné, abychom tak poskytli dodatečné ujištění o naší bdělosti a aby to fungovalo jako viditelné odstrašení. Rovněž doufáme, že to pomůže při ohlašování nenávistných zločinů a podnítí to k jejich nahlašování, když k nějakým incidentům dojde.“

„Chceme, aby ti, co se stávají obětmi zločinů z nenávisti, cítili jistotu ve své důvěře v to, že vezmeme jejich hlášení vážně a ochráníme je, a aby se jim dostalo ujištění, že se jim dostane veškeré potřebné podpory.

„Rovněž bychom rádi všechny ujistili, že spolu s bezpečnostními a zpravodajskými službami neúnavně pracujeme, abychom vás udrželi v bezpečí.“