Rusko je dnes silnejšie ako akýkoľvek potenciálny agresor, no uspokojiť sa s tým a strácať bdelosť nemožno, povedal ruský prezident Vladimir Putin na kolégiu ruského ministerstva obrany. „Ešte mnoho práce je pred nami, no vzhľadom na mnohé faktory – berúc do úvahy nielen vojenské činitele, ale aj naše dejiny, geografiu, vnútorný stav ruskej spoločnosti – možno zároveň s presvedčením povedať:


“Dnes sme silnejší ako akýkoľvek potenciálny agresor. Akýkoľvek!“ – zdôraznil ruský prezident a vrchný veliteľ ruskej armády.

„Ak si však dovolíme čo len na minútu oslabiť pozornosť, dopustiť čo len jeden výpadok v modernizácii armády a flotily, v príprave vojsk, situácia sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Vzhľadom na to, ako sa rýchlo vyvíjajú udalosti vo svete, si to ani nestihneme všimnúť,“ varoval prezident.

„Veľmi sa nádejám, že budete pracovať rovnako koordinovane, budete mať zodpovedný postoj k zverenej práci,“ mobilizoval Putin členov ministerského kolégia a dodal:, že hoci v posledných rokoch bolo mnohé urobené pre zvýšenie obranyschopnosti štátu, mnohé ešte chýba: „Mnoho treba ešte urobiť pre upevnenie jadrovej triády, zdokonalenie systému varovania pred raketovým útokom, v letecko-kozmických vojskách, ešte viac treba urobiť na mori, v pozemných vojskách, treba zdokonaľovať systém rozviedky a komunikácie,“ dodal Vladimir Putin.