Za téměř všemi křížovými výpravami liberálů, počínaje zákony na blokování voličských průkazů až po syrskou uprchlickou krizi, byl v posledních několika desetiletích jeden chlap, co vždy potichoučku ze zákulisí tahal za nitky k loutkám: George Soros. A tak si představte náš naprostý šok, když jsme zjistili, že Soros bude i v pozadí financování zdrojů za organizací, na níž bude stát „kontrola faktů třetími stranami“ na Facebooku, která bude cejchovat černými puntíky, skrze něž mají být odstraněny „falešné zprávy“.


Zrovna včera Facebook vystavil na své webové stránce následující tiskové prohlášení upřesňující plány na využití „organizace představující třetí stranu kontrolující faktičnost“ známé jako The Poynter Intitute, který má cejchovat „falešné zprávy“. Role těch „kontrolorů faktičnosti“ bude spočívat v revizi zpravodajských článků a v cejchování těch, co budou považovány za „falešné“, aby tak mohly být ve frontě zpráv Facebooku zbaveny priority.

Samozřejmě, že to vyvolává četné otázky včetně toho, co bude považováno za „falešné zprávy“ (např. budou názory disentu považovány za „falešné“) a kdo přesně bude na lidi na tak mocných pozicích dohlížet, když ti budou mít v podstatě prázdný šek k cenzuře mediálních kanálů podle své libovůle? Samozřejmě, že taková organizace by měla být extrémně transparentní, veřejně financovaná, vyváženě politickým spektrem obsazená skupina, že?

No, není to tak zřejmé. Krátké nahlédnutí na webovou stránku Poynterů odhaluje, že tato organizace je financována známým seznamem, kdo je kdo, levičáckých miliardářů včetně nadace Open Society Foundation George Sorose, nadace Billa a Mellindy Gatesových, Googlem a sítí zakladatele Ebay

Pierra Omidyara Omidyar Network. Takže to vypadá pěkně nestranně, že?

Ale nedělejte si starosti, Poynter by vás rád ujistil o své oddanosti „nestranné a transparentní kontrole faktů“ – níže uvádí své principy řádu kontroly faktičnosti.


V kurzech Poynter se odhaduje, že džihádistické skupiny v posledních čtyřech desetiletích zabily asi 165 000 lidí, a to převážně v Iráku. Uvádí, že ve Spojených státech si nejvíce obětí, a to 3 000 zabitých lidí, vyžádalo 11. září 2001.

„Abychom tato čísla zasadili do určitého kontextu, tak FBI hlásí, že v USA je každoročně zavražděno asi 15 000 lidí. Po celém světě je každoročně zavražděno asi půl milionu lidí, jak uvádí Světová zdravotnická organizace,“ učí se v těchto kurzech. „Na džihádistické organizace v největším vrcholu jejich činnosti připadaly méně než 2 procenta tohoto počtu – a ve většině let byl tento podíl dost pod 1 procentem. (Půl milionu lidí každoročně zemře na podvýživu, více než 800 000 na malárii a 2 miliony na HIV/AIDS.)“

Měly by snad tyto počty „v obhajobě názorů nebo při zaujímání politických postojů“ znamenat problém?

Takže, pane Zuckerbergu, gratulujeme k výběru „nestranného“ kontrolora faktičnosti. A lačně se už těšíme na vytvoření konkurenceschopného mediálního kanálu, jenž bude podporovat vskutku svobodné a nezávislé myšlení, který jste vy právě svým vytvořením nového „ministerstva cenzury“ zplodil.

Zdroj: zerohedge.com