Stovky migrantů dorazivších na řecký ostrov Lesbos tvrdily, že přichází z „vyklizeného“ tábora migrantů v severozápadním Turecku a řecké přístavní úřady tvrdily, že turecká pobřežní stráž, která dohlíží na hranici na Egejském moři, „zmizela“. V pátek se přes Egejské moře přeplavilo 200 migrantů převážně afrického původu a přistáli na východo-řeckém ostrově Lesbos. Kromě nich posbírala pohraniční agentura EU Frontex 66 migrantů u pobřeží Chiosu. V sobotu ráno jich na oba ostrovy dorazilo dalších 330.


Novináři na Lesbu hlásí, že většina těch dorazivších migrantů úřadům řekla, že je internovali do uzavřených a kontrolovaných táborů v severozápadním Turecku a tyto tábory pak byly v posledních dnech „zrušeny“.

Řecké přístavní úřady si rovněž všimly, že turecká pobřežní stráž, která běžně operuje v pohraniční oblasti severní Egeidy, „zmizela“.

Řecké ministerstvo migrace potvrdilo narůstající počet migrantů přijíždějících na tyto ostrovy s poznámkou, že tento jev bedlivě pozorují.

Nově vylodění migranti rovněž tvrdili, že tisíce Afričanů, kteří připluli na turecké pobřeží, hledají způsoby, jak se přepravit na řecké ostrovy.

Tyto zprávy přišly za necelých čtrnáct dnů poté, co řecká rozvědka prozradila, že turecká vláda plánuje, že bude dovolovat 3 000 migrantům denně, aby odpluli od jejích břehů směrem na Řecko.