Vysoce uznávaný výzkumník a akademik varoval, že muslimové v Evropě na migraci pohlíží jako na zahájení islamizace kontinentu. Prof. Abdelssamad Belhaj rovněž rozvedl, jak globalisté využívají muslimských migrantů k přetvoření Západních zemí na sociálně rozdělená společenství snadno kontrolovatelných konzumentů. Tento učenec v oboru islámu a sociologie varoval, že ten velký počet migrantů má pro Evropský lid kalamitní dopady a že neoliberální elity pohlíží na islamistický terorismus a státní bankroty a kolapsy jen jako ne vedlejší škody při jejich snaze o nekonečné bohatství.


Profesor Belhaj v interview s maďarským Institutem pro výzkum migrace diskutoval o tom, co nazýval islamistická morální ekonomie.

Shrnul to tak, že tato ekonomie se zakládá na víře točící se kolem představy, že „když jsou peníze, je to proto, že funguje islám, a když funguje islám, tak přinese peníze.“

Tento marocký akademik, který pracuje v zemích po celé Evropě, konstatoval, že muslimští migranti „na všechen majetek pohlíží jako na ‚daný‘ a ne jako ‚získaný‘ prací.“ Profesor Belhaj odhalil, že muslimové tudíž věří, že vzetím si evropské země bude muslimům uděleno bohatství.

Tvrdil: „V islámském diskurzu se na migraci pohlíží jako na zahájení islamizace Evropy, této bohaté země, která změní osud islámu z náboženství chudých na náboženství bohatých.“

„To je samozřejmě paradox, jelikož ti chudáci mohou Evropany jedině ochudit. Navíc je imigrace ospravedlněna jako vítězství komunity,“ dodal profesor Belhaj a islamistickou morální ekonomii označil za „katastrofální“.

Tento profesor rovněž odhalil, že „zákony státu nemají pro muslimy v porovnání se zákony Božími žádnou váhu,“ a tak si v Evropě zřizují paralelní společnosti.

Tento stav věcí je ale pro neoliberalismus perfektní, argumentoval profesor Belhaj, jelikož muslimské zóny v evropských státech „rozvrátí sociální soudržnost a z rozmělněných společností se stanou periferní komunity.“