Oceánologové našli u kalifornských břehů záhadné stvoření, podobné světelné hračce – pružině. Naposledy bylo toto zvíře spatřeno v Tichém oceánu před více než sto lety, uvádí se v článku, uveřejněném v časopise Marine Biodiversity Records. „Když se náš batyskaf vynořil, přinesl s sebou tohoto zvláštního obratlovce, který byl živý a absolutně nezraněný. Hned jsme ho preparovali a připravili k přepravě do Smithsonova muzea (SAAM). …


Nevěděli jsme, co je to za zvíře, a teprve když jsme se na něj podívali, pochopili jsme, že jsme našli Bathochordaeus charon, záhadný druh vršenky, popsaný před více než sto lety", řekl Robert Sherlock z Výzkumného institutu Monterey Bay v Moss Landingu.

Vršenky jsou podobné miniaturním pulcům, jejich rozměry většinou nepřesahují několik milimetrů. Žijí ve svérázných měkkých „ulitách", přes něž prohánějí vodu, čistí ji od planktonu a dalších „jedlých" příměsí.

V roce 1899 německý biolog Carl Chun, zkoumající faunu a floru jižního Atlantiku, objevil ve vodách oceánu neobyčejně velkou vršenku. Její podivný zevnějšek přivedl vědce k závěru, že je to vzácný hlubokovodní organismus. Proto Chun nazval tuto bytost Bathochordaeus charon, na počest Charona, hrdiny řecké mytologie, který převážel duše mrtvých přes řeku Styx.

Během celých desetiletí hledání nikdo z vědců už nenašel ani jednoho zástupce tohoto druhu zvířat. Někteří vědci se dokonce domnívali, že se Chun zmýlil, když popisoval ulovený záhadný organismus.

Po uplynutí sta let Sherlock a jeho kolegové zjistili, že Chun měl pravdu. Vědcům se podařilo vylovit u kalifornských břehů zvláštní vršenku, podobnou organismu, který popsal německý biolog. Vyšetření DNA ukázalo, že ulovená „mořská příšera" patří k druhu Bathochordaeus charon.

Zdroj: sputniknews.co