Ramanan pronesl určité dost neuvěřitelné citace Nicholase Kaldora o Evropě ze 70. let. Jsou to vzhledem k času, kdy byly napsány, skutečně pozoruhodné komentáře. Jelikož je to z doby před Eurem, tak by šlo argumentovat, že je to ještě přesnější, než komentáře Wynne Goodleyho z počátku 90. let, které předpověděly, proč Euro nebude fungovat. Kaldor v roce 1986 zesnul, měl by ale podobný názor na Euro, jako měl Godley, ještě než bylo Euro realizováno, to je ale jen dohad. Bohužel nepohyboval se mezi poradci pro Evropskou monetární unii. Více přes Ramana:

„… Možná, že jednoho dne národy Evropy opravdu sloučí své národní identity a vytvoří novou Evropskou unii – Spojené státy evropské. Pokud a až to nastane Evropská vláda převezme veškeré funkce, které nyní v USA či v Kanadě nebo v Austrálii zajišťuje Federální vláda. K tomu bude patřit vytvoření „plnocenné ekonomické a monetární unie.“ Je však nebezpečnou chybou si myslet, že monetární a ekonomická unie může předcházet politickou unii nebo že bude fungovat (slovy Wernerovy zprávy) „jako kvásek k rozvinutí se do politické unie, bez které se z dlouhodobého hlediska neobejde.“ Jelikož pokud vytvoření monetární unie a kontroly Společenstva nad národními rozpočty vytvoří tlaky, které povedou k rozpadu celého systému, tak to zabrání politické unii, nikoliv, že jí to pomůže.

… Události z posledních let – nezbytnost revalvace Německé marky a devalvace Francouzského franku – předvedly, že Společenstvo není při současné míře ekonomické integrace životaschopné. Tento systém předpokládá plnou konvertibilitu měn a pevné směnné kurzy mezi členy, přičemž ponechává monetární a fiskální politiku na libovůli jednotlivých členských zemí. V tomto systému, jak nám události ukázaly, mají určité země tendenci získávat rostoucí (a nechtěné přebytky) v obchodní bilanci s ostatními zeměmi, zatímco ostatní čelí rostoucímu deficitu. To má dva nežádoucí účinky. Přenáší to inflační tlaky vyvolávané u určitých členů k dalším členům; a to způsobuje, že země s přebytkem poskytují čím dál větší automatické financování zemí s deficitem.

… Tohle je další způsob, jak říci, že objektivní plnocenná monetární a ekonomická unie je neudržitelná bez politické unie; a právě té posledně jmenované je zapotřebí, aby předcházela fiskální integraci, a ne jen fiskální harmonizaci. To vyžaduje vytvoření vlády a parlamentu Společenství, které převezmou odpovědnost přinejmenším za větší část výdajů nyní poskytovaných národními vládami, a bude financována z daní vybíraných stejným způsobem po celém Společenstvu. S integrovaným systémem tohoto druhu budou prosperující oblasti automaticky dotovat chudší oblasti; a ty oblasti, jejichž export klesá, automaticky dostanou úlevu, neboť budou méně platit, a získají více od centrálního ministerstva financí. Ty kumulované tendence k rozvoji a úpadku budou tudíž drženy pod kontrolou „zabudovanými“ fiskálními stabilizátory, které způsobí, že oblasti s „přebytkem“ automaticky poskytnou fiskální pomoc „deficitním“ oblastem.“

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: businessinsider.com

]]>