Svět je plný špatných situací bez dobrého řešení. Zadlužení na úrovni Řecka, konflikt na Ukrajině, válkou vyvolaná migrace a čínský militarismus patří mezi nejsugestivnější současné příklady. Podobně nezvladatelné situace vznikají, když se na sebe vrší špatná rozhodnutí až do okamžiku, kdy už se ze slepé uličky nedá vycouvat. Politici, centrální bankéři a draví byznysmeni, kteří situaci způsobili, se zpravidla stáhnou do pozadí a nechají aktuálně odpovědné osoby, ať si s nastalým zmatkem poradí, jak umí. Správné řešení neexistuje a tak jejich rozhodnutí neodvratně vedou k ještě horší situaci.


V situaci bez dobrého řešení se každý, kdo komentuje problémy, jimž svět čelí, vystavuje riziku obvinění z plané kritiky. Na tom, jestli proti špatným rozhodnutím protestoval od samého počátku, už nesejde. “Když seš tak chytrej,“ slýchají takovýto kritici, „proč nám neřekneš, co s tím?“ Často se na to ptají právě ti, kteří se špatných rozhodnutí účastnili, nebo jim nijak nebránili.

Na většinu takových problémů existuje pouze jedna, ne zrovna uspokojivá, odpověď. Je nutné uvědomit si, že minulé a současné jednání má vliv na budoucnost. Při hledání řešení je třeba vyhnout se opakování chyb, které k současné situaci vedly. Jinými slovy, je třeba snažit se nezhoršovat už tak špatnou situaci.

Erik Best

Článek původně vyšel v anglickém znění v placeném zpravodaji Friday Edition.