Mnozí evropští politici a média jsou šokováni vítězstvím Donalda Trumpa ve volbách prezidenta USA. Bývalý parlamentní státní tajemník na ministerstvu obrany Německa a místopředseda Parlamentního shromáždění OBSE Willy Wimmer cítí naopak úlevu. V případě vítězství Hillary Clintonové by se mohla podle jeho názoru rozpoutat Třetí světová válka. …


Pane Wimmere, co jste si pomyslel, kdy jste uslyšel tu zprávu z USA?

Pocítil jsem velkou úlevu, protože dnes ráno jsem měl pocit, že tento výsledek voleb nás zachránil před velkou válkou. Vycházím z toho, že nový prezident USA je na rozdíl od své soupeřky připraven na rozumnou, praktickou a důvěrnou spolupráci s jinými zeměmi, a to nám dává naději.

V USA řekl lid své závažné slovo. Do jaké míry je správné tvrzení, že výsledky voleb odmítají demokracii v podobě, v níž existuje v poslední době, anebo přinejmenším odmítají establishment?

Myslím si, že tuto otázku by bylo třeba zformulovat trochu jinak: co nebylo správné v rozvoji demokracie na obou stranách Atlantiku v posledních desetiletích, a jaké procesy zapříčinily válku, která se vzplanula v průběhu předvolební kampaně? Vždyť dokonce zatím ani nevíme, co se teď stane v USA. Uznal bych za lepší, kdyby si vyřizovali účty na vlastním území a nerozpoutávali války po celém světě. Možná právě to bude v USA. V průběhu předvolební kampaně chyběly jenom tanky, z nichž by oba kandidáti na sebe stříleli — hůř to už nemohlo být. Tím byl přiveden ad absurdum celý politický systém, a to je prostě katastrofa pro celý ostatní svět! Diskredituje to demokratické státy, které si nedovolují nic podobného.

Trumpa bychom těžko označili za experta v zahraniční politice. Očekáváte v tomto smyslu jisté změny, mj. ve vztazích mezi USA a Evropou?

Ve svých projevech na téma zahraniční politiky Trump říkal, že na rozdíl od svých imperialistických předchůdců dává přednost klasickým vztahům mezi státy. Týká se to především vztahů s Ruskou federací. Před rokem jsem se zúčastnil jedné akce v Moskvě, a hned po mně promluvil jeden z hlavních zahraničněpolitických poradců nynějšího prezidenta Trumpa — generálporučík Flynn. Pro mne to bylo první znamení, že v USA jsou snad nejen váleční štváči. Doufejme, že budou vynaložena úsilí k normalizaci vztahů s Ruskem.