Někde u samého vrcholu té pyramidy diriguje všechny hlavní světové události extrémně elitářská organizace známá jako Koncil 13 rodin. Stínové síly za Novým světovým řádem (New World Order – NWO) sledují svým počínáním pozvolna postupující agendu totální kontroly nad lidstvem a zdroji naší planety. David Icke pro to razí název „Špička totalitního prstu“, protože „oni“ postupují po jen velice maličkých krůčcích k našemu naprostému a definitivnímu zotročení.

V důsledku toho si masy relativně málo uvědomují skutečnost, že jejich svobody jsou jim pozvolna odebírány, přičemž moc chobotnice NWO neustále narůstá.

STÍNOVÉ SÍLY ZA AGENDOU NWO

Někde u samého vrcholu té pyramidy diriguje všechny hlavní světové události extrémně elitářská organizace známá jako Koncil 13 rodin. Jak naznačuje samotné jméno, tento Koncil sestává z 13 nejvlivnějších rodin na Zemi.

Rostoucí počet lití si začíná uvědomovat, že obyvatelstvo Země je kontrolováno „elitou“ 1%, ale Koncil 13 rodin sestává z méně než 1% té 1% „elity“ a nikdo na Zemi v tom nemůže požádat o členství.

Podle jejich názoru jsou oprávněni vládnout nad tím zbytkem nás, protože jsou přímými potomky pradávných bohů a sami sebe považují za zrozené krále. Těmito rodinami jsou:

 • 1.Rothschild (Bauer nebo Bower)
 • 2.Bruce
 • 3.Cavendish (Kennedy)
 • 4.De Medici
 • 5.Hanover
 • 6.Hapsburg
 • 7.Krupp
 • 8.Plantagenet
 • 9.Rockefeller
 • 10.Romanov
 • 11.Sinclair (St. Clair)
 • 12.Warburg (del Banco)
 • 13.Windsor (Saxe-Coburg-Gothe)

(Osobně mám podezření, že to nemusí být úplný seznam a některé velice mocné linie nám stále ještě unikají.)

Dynastie Rotschildů je bezpochyby tou nejmocnější – viditelnou – pokrevní linií na Zemi a jejich odhadované bohatství je kolem 500 bilionů $!

Ti uplatňují svoji moc prostřednictvím světového bankovního impéria, které téměř výhradně vlastní.

Těmi nejdůležitějšími institucemi, které usilovně pracují na zřízení NWO a na naprostém zotročení našeho druhu jsou:

 • 1.The City of London (finance, kontrolované Rothschildy) – NESJOU součástí Velké Británie
 • 2.The US Federal Reserve (finance – soukromá banka, vlastněná Rothschildy) – NEJSOU součástí USA
 • 3.The Vatican City (taktiky indoktrinace, klamu a zastrašování) – NEJSOU součástí Itálie
 • 4.Washington D.C. (vojenství, programování mysli, vymývání mozků a odlidňování) – NESJOU součástí USA

Všechny výše uvedené instituce fungují jako samostatné státy fungující podle svých vlastních zákonů, neexistuje tudíž na Zemi žádný soud, který by je mohl stíhat.

Ty četné Tajné společnosti, které dnes existují, fungují jako pobočky mega-korporace, která je vlastněná právě tím Koncilem 13 rodin.

Ač jsou členové těch tajných společností za svoji práci štědře odměňováni, tak členy těch „elitních“ pokrevních linií nejsou, nevědí ani, kdo jsou jejich skuteční pánové a nemají ani ponětí, jaká je reálná agenda.

VYMÝVÁNÍ MOZKŮ

Dalším nástrojem pro masové zotročení, který proti nám používají, je tzv. vzdělávací systém. Školy už dávno nejsou tím, čím bývaly, a děti se učí memorovat bez přemýšlení a poslouchat bez kladení otázek.

Ten vzdělávací systém establishmentu je ve skutečnosti nesmírně drahé udržovat v chodu a ve věku internetu je už zastaralý.

„Proč zastaralý?“ ptáte se možná. Protože internet nám poskytuje volný přístup k téměř nekonečnému množství informací.

Tak proč pořád platíme ty ohromné částky peněz za vládní vzdělávání? Protože světová „elita“ vyžaduje, aby se naše děti naučily konformitě s myšlením uvězněným v omezeném schématu předurčených šablon.

A co s tím můžeme dělat?

Osud lidstva teď, protože kontrola chobotnice NWO se rozrůstá, visí na vážkách. Na jednu stranu jsme už velice blízko svému naprostému zotročení, avšak na stranu druhou můžeme snadno podrýt základnu této pyramidy moci prostým sjednocením proti jejich klamu mírumilovnou revolucí mysli, srdce a duše.

Už roky se ptám, co je největší zbraní jejich zotročení. Je to to mizerné vzdělání v kombinaci s neustálou indoktrinací? Je to strach vyvolávaný náboženstvím? Je to strach z potrestání (uvězněním nebo zabitím) systémem nebo je to neviditelné zotročení finančním systémem?

Podle mého názoru kombinace všeho výše uvedené má sice ohromný dopad na naši společnost a způsob, jakým přemýšlíme, ale tu nejsilnější zbraň poskytuje finanční systém!

OTROCI PENĚZ

Finanční systém vskrytu náš druh zotročuje a my jsme teď využívání jako peněžní otroci. Pracujeme od 9 do 5 každý den v nudném a skličujícím prostředí bez stimulace čímkoliv kreativním nebo konstruktivním.

Ve většině případů je výhradní motivací pro výkon práce příští výplata – bez ohledu na to, jak tvrdě pracujeme, nikdy zjevně nebudeme mít dost peněz.

Kroutili jste někdy hlavou nad tím, proč ty mega-korporace (co každoročně hrabou miliardy $ zisků) sypou svým ředitelům miliony po tuctech a tomu zbytku zaměstnanců pokud možno minimální mzdu?

Tak to bylo velice pečlivě zkonstruované, protože lidé, kteří jsou neustále „na hraně“, nebudou mít nikdy čas na sebevzdělávání, vnitřní zpytování – a nakonec – duchovní probuzení.

Copak to není hlavním účelem našeho života na Zemi? Nejsme tu snad, abychom se stali duchovními bytostmi (a tou duchovností jasně nemyslí zbožnost) a dokončili cyklus inkarnace?

„Oni“ nepotřebují lidi vzdělané, kteří jsou schopni kritického myšlení a mají duchovní cíle. Ne, takovýto druh lidí je pro establishment nebezpečný!

Chtějí poslušné „roboty“ inteligentní jen natolik, aby obsluhovali ty stroje a udržovali systém v chodu, ale dost hloupé, aby nikdy nekladli otázky.

A peníze jsou v tom oním okem „ďábla“.

Největší problémy celého světa jsou hluboce zakořeněné ve finančním moru: války jsou výnosné, nemoci jsou výnosné, rabování Země je výnosné, zotročování lidí a nelidské pracovní podmínky jsou výnosné.

Naši vůdci jsou penězi zkorumpováni a kolektivní mise lidstva na Zemi byla penězi unesena.

Tak proč vlastně vůbec ten finanční systém potřebujeme? Ve skutečnosti jej nepotřebujeme (přinejmenším už ne). Planeta nám neúčtuje ani cent za využívání jejích přírodních zdrojů a my dnes máme technologie k jejich těžbě i bez fyzické práce.

ŘEŠENÍ

K tomuto tématu nám více řeknou brilantní mozky mezi námi, které už desítky let diskutují o konceptu na zdrojích založené ekonomiky. Jedním z příkladů je mistr Jasquese Fresco, brilantní průmyslový designér a sociální inženýr, který strávil většinu svého života designem budoucnosti. O městech navrhovaných panem Jacque Fresco stavěných autonomními stavebními roboty jako ekologicky přátelská, soběstačná, zemětřesení a ohni-vzdorná se více dočtete zde.

Jiní lidé už diskutují o plánu transformace na ekonomiku budoucnosti, kde peníze už nejsou zapotřebí a všem jedincům jsou k dispozici nejlepší podmínky k dosažení jejich nejzazšího potenciálu – a to všem ve prospěch našeho druhu jako celku.

A tak se ptám: jsme připraveni se takové budoucnosti chopit a uniknout z kontroly „elitou“ ve světě bez peněz nebo dovolíme, aby k Novému světovému řádu došlo?