Kontrola nad zpravodajskými médii je jedním nástrojů a klíčových charakteristických rysů totalitních vlád. Naproti tomu hlavním důvodem, proč ten experiment zvaný Spojené státy vydržel tak dlouho v relativní svobodě je důsledkem zachování svobody slova (a tisku) prostřednictvím Prvního dodatku Americké ústavy. Pro případ, že byste to zatím ještě nečetli, je zde text:


Kongres nepřijme žádný zákon týkající se zřízení nějakého náboženství, nebo zákazu jeho svobodného praktikování; nebo omezující svobodu slova nebo tisku; nebo právo lidu mírumilovně se shromažďovat a podávat petice Vládě k nápravě jejich stížností.

Nikdo v tom nevidím výjimky pro „konspirační teorie“, ale ústavní učenec Barack Obama má zjevně alternativní interpretaci.


Pokud by se nám vzala svoboda slova, tak bychom se nechali jako tupé a němé stádo vést jako ovce na porážku. (George Washington)

Jak hlásí AFP:

Pittsburgh (AFP) – Prezident Barack Obama ve čtvrtek proklínal mediální prostředí „divokého, divokého západu“ kvůli tomu, že poskytuje širokou platformu konspiračním teoretikům a tato široká platforma ničí společnou základnu k debatě.

Vzpomínajíc na dávné dny, kdy tři televizní kanály vysílaly na faktech založené zprávy, kterým většina lidí věřila, říkal Obama, že demokracie potřebuje, aby lidé byli schopni oddělit lži a překrucování.

„Budeme na tomto divokém-divokém-divokém západě informačních toků muset znovu vybudovat nějaký druh kurátské funkce, se kterou budou lidé souhlasit,“ řekl Obama na inovativní konferenci v Pittsburghu.

„Bude, myslím, muset fungovat něco na způsob filtru, kterým budeme moci vytřídit informace, které projdou testem určité základní pravdivosti, od těch, které se musí skartovat, protože nemají podklad v čemkoliv, co se opravdu děje ve světě,“ dodal Obama.

„Těžko se to dá provést, myslím si ale, že to bude nezbytné a že to bude možné,“ dodal.

„Odpovědí není jasně cenzura, ale vytvoření takových míst, kde lidé mohou říci, ‚tohle je spolehlivé‘ a lze pořád ještě bezpečně argumentovat o těchto faktech a o tom, co by se s tím mělo dělat.“

Výše uvedené by snad mohlo při povrchním pohledu lidem s nulovou schopností kritického myšlení znít dobře, ale i ta nejelementárnější analýza odhalí, že to je jasně nebezpečný útok na svobodu slova, a tím to také je. Zaměřme se na pár věcí, které řekl, s větší detailností.

Mediální prostředí popsal jako „divoký, divoký západ.“ Zní to jako nějaké prostředí, v němž mohou lidé svobodně říkat, publikovat nebo zaznamenávat, cokoliv chtějí, ať se děje, co se děje. Což mi připadá, že je právě v souladu s prvním dodatkem.

Řekl, že je zapotřebí „něco na způsob filtru, kterým budeme moci vytřídit informace, které projdou testem určité základní pravdivosti, od těch, které se musí skartovat.“ To zní při povrchním pohledu dobře, protože, konec konců, kdo by nechtěl pravdu? Problém ale spočívá v tom, že vlády mohou lhát a o věcech monumentální důležitosti také celou dobu lžou. Vezměme si např. Iráckou válku. Jak jsem už diskutovat v srpnovém článku, Zpochybňování zdraví Hillary není konspirační teorie: