V září se na střelnici u Melitopolu rozbilo 35 ukrajinských tanků T-64. Poté, co tanky několik hodin fungovaly, začaly ztrácet výkon a motory se jim začaly opakovaně zasekávat. Hned na začátku se rozsypalo 21 tanků s tím, že dalších 14 se zastavilo během pár dalších dnů. Podle velení byly ale tyto tanky právě vybaveny fungl novými motory, které ještě nepracovaly déle než 3-4 hodiny. Ty poruchy tedy zdůvodnili vadným palivem.


Ukrajinský žurnalista Taras Žovtěnko pak tento incident vyšetřoval. Podle něj byla vytvořena speciální komise, aby tyto tanky vyšetřila, a ta obdržela tři motory z těch havarovaných T-64. Komise ohlásila, že ty motory v žádném případě nebyly nové, byly zcela zkorodované, plné spousty prachových částic a dalších důkazů někdejšího dlouhého používání. Z motorů vypuštěný olej byl plný špíny, kovu a stop paliva. K tomu by nemohlo dojít u zcela nových motorů.

Skutečný věk těch motorů oznámen nebyl. Komise prohlásila, že tankové motory selhaly kvůli špatným podmínkám skladování a nedostatečnému odkonzervování.

Ale v ukrajinských ozbrojených silách není taková událost vůbec poprvé. Podle Žovtěnka byl už letos v červenci generálmajor Jurij Mělnik, který této komisi nařídil, aby zastavila vyšetřování vadných motorů po prozkoumání dvou ze tří, inkriminován jako ten, kdo použil ty staré a vadné motory vydávané za úplně nové. Mělnik se svými komplici v roce 2015 vědomě nakoupil vadné a staré motory rozprodávané z T-72 za cenu nových. Jeho machinace mu přihrály špinavý

zisk, kdy shrábl více než 1 milion $.

Zdroj: southfront.org