Populismus je „virus“, který představuje hlavní hrozbu projektu Evropské unie (EU), varoval prezident Evropské rady Donald Tusk v proslovu k vlivnému bruselskému mozkovému trustu s úzkými vazbami na nadaci Open Society. S tvrzením, že Adolf Hitler se dostal k moci, protože lid ztratil víru v „umírněné centristy“, v podstatě tento prezident Rady včera v noci ve své řeči k Centru evropské politiky označil všechny, kdo odporují politikám těch u moci, za nebezpečné.


Tusk oznámil, že opozice k „liberální demokracii“ hrozí rozpadem EU „v politickém i ideologickém smyslu“, než označil voliče skeptické k Bruselu a k nedemokratickým obchodním dohodám za nositele „viru“.

„Všimněte si, že ten anti-liberální virus vytváří podobné symptomy jak v Evropě, tak i mimo ni. Nese s sebou zášť k Unii, a proto se radují z Brexitu. Nechtějí transatlantickou solidaritu, a tak prosazují izolacionismus. Vzhlíží k Putinovi a podporují Trumpa,“ řekl tento prezident Evropské rady.

I když Tusk ve své řeči jmenoval jen pravicové postavy a hnutí, tak dal jasně na srozuměnou, že i ti levičáci, kteří odporují utajovaným korporativistickým dohodám o „volném obchodu“, patří do toho samého hnízda jako proti masové migraci zaměřená strana Alternativa pro Německo.

Během zmínek o tom, že „zmatenost“ obklopující Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) je „potravou živící radikály,“ řekl Tusk, že chce „zastavit tu svévoli“ kolem této protidemokratické obchodní dohody. Prezident Rady tomuto sálu Eurokratů a elitářů řekl, že „máme právo, máme povinnost a máme i schopnosti,“ to provést.

S varováním, že ty síly, které ohrožují EU, začínají být „hlasitější a hlasitější ve větších počtech“ a že „přechází z politické periferie na hlavní scénu,“ identifikoval Tusk jako jediný jasný rys této skupiny to, že zpochybňují systém.

„Vyhlašují potřebu naprosté změny, chtějí podvrátit politický řád, který nazýváme liberální demokracií. Změna pro změnu samotnou se stala jejich fetišem,“ řekl.