Vedení Evropské unie chce posílit společnou obranu a bezpečnost tohoto bloku počáteční investicí 90 milionů euro na výzkum, což znamená po letech krácení výdajů bod obratu. Výdaje vlád EU na obranný výzkum, jak ukazují oficiální čísla, od roku 2006 spadly o třetinu. Tak teď navrhuje Evropská komise k jeho financování využití rozpočtu EU. Komisí předložený plán na 90 milionů euro by mohl sloužit jako pilotní výzkumný program mezi lety 2017 až 2019.


Evropská obranná agentura (EDA) doufá ve větší částku rozpočtu EU od roku 2021.

„EU poprvé během své historie dláždí cestu pro podstatný program obranného výzkumu,“ řekl Jorge Domecq, výkonný ředitel této agentury, která vládám EU pomáhá s rozvojem jejich vojenských kapacit.

„90 milionů eur je asi skromných…, je to ale jenom začátek. Větší obranný program by pro EU mohl být revoluční,“ řekl Reuters po obranné schůzce EU v Bratislavě, kde ministři diskutovali o nejambicióznějším plánu na integraci evropské obrany za dvě desetiletí.

Komise chce, aby se do toho zapojila Evropská investiční banka, ta má ale vojenské projekty financovat zakázáno. Šéf její bruselské kanceláře Mikolaj Dowgielewicz řekl, že větší výdaje na obranu by byly možné, kdyby státy EU změnily stávající statutární omezení.

Už je v malé míře zapojená do financování civilních prvků s určitým dvojím použitím, jako software pro radary.

„To by vyžadovalo pečlivé vyhodnocení důsledků pro tuto banku, která má reputaci rozvoje civilních projektů a to je pro investory, kteří si kupují naše dluhopisy, důležité,“ řekl Dowgielewitz Reuters.

Domecq z EDA řekl, že zatímco až dosud byly hlavní výdaje na kapacity jako vrtulníky a lodi, tak je zapotřebí podpora z rozpočtu EU na inovace.

K tomu patří tzv. chytré textilie, které už existují, ale je zapotřebí další vývoj, aby mohly vojáky chránit před nebezpečím, nebo přenos dat na velitelství.