Ve středu použil papež František ohromující formulaci, že ti, co jsou odpovědní za bombardování Aleppa – vedeného už dny syrskými a ruskými silami – budou povoláni k zúčtování za své činy před Boha. Ve středu po své týdenní audienci na Svatopetrském náměstí vznesl papež všeobecnou výzvu k ochraně syrských civilistů, přičemž nazval „naléhavou a zavazující povinností“ bránit bojů se neúčastnící před smrtonosnými nálety. „Opětovně obracím svou mysl k milované a zdrcené Sýrii,“ řekl František.


„Přichází ke mně dramatické zprávy o osudu lidu Aleppa, s nímž se cítím být spojen v utrpení prostřednictvím modliteb a duchovní jednoty.“ 

Papeži zvláště dělají starosti četné civilní oběti, které jsou důsledkem každodenních náletů, když uvádí, že bezbranní lidé – „děti, starci, nemocní a mládež“ – zmírají pod bombami. Zprávy naznačují, že od minulého čtvrtka bylo při náletech na Aleppo zabito až 140 civilistů.

Papež projevil jak „hluboký zármutek a ze srdce vyvěrající starost“, tak také apel na svědomí všech těch, kdo za to bombardování odpovídají s varováním, že „se budou muset zodpovídat Bohu!“

Ač nikdy jmenovitě nezmínil syrské a ruské síly, tak záměr a rozsah jeho slov nikomu neušel. Papež o Allepu mluvil jako o „zdrceném městě“, přičemž naléhal na odpověď mezinárodní komunity.