Nová vládní zpráva zjistila, že muslimové jsou ve Walesu náboženskou skupinou s nejmenší pravděpodobností získání práce. Zpráva tedy požaduje, aby pracoviště poskytovala halal jídlo, modlitební místnosti a akceptovala zahalené tváře a „kulturní odlišnosti týkající potřásání rukou a očního kontaktu.“ Zpráva „Vytvoření k víře přívětivých pracovišť pro muslimy“ uznává, že někteří zaměstnavatelé se „velice snaží přilákat muslimský personál, zjišťují ale, že je to těžké.“


Autoři se ale i tak rozhodli zaměřit se výhradně na „k víře přívětivá pracoviště“, místo aby zkoumali muslimský přístup k práci a k integraci s waleskou společností.

Tento dokument vytvořený Komisí rovnosti a lidských práv ve Walesu odhaluje, že muslimům se nedaří nalézt práci i přesto, že jsou vzdělanější, než je průměr, a s vyšší pravděpodobností jsou v pracovním věku (49 procent muslimské populace je ve věku do 25 let).