Skupina G20 ve svém závěrečném komuniké vydala formální dekret, v němž podporuje očkovací pasy jako přípravu na případnou budoucí reakci na pandemii. Indonéský ministr zdravotnictví Budi Gunadi Sadikin, který se k této záležitosti vyjádřil jménem hostitelské země G20, již dříve na summitu vyzval k zavedení „digitálního zdravotního certifikátu“ využívajícího standardy WHO.

Sadikin se zasazoval o to, aby vznikl takzvaný „digitální zdravotní certifikát“, který by ukazoval, zda byla osoba „řádně očkována nebo testována“, takže teprve poté „se můžete pohybovat“. Podívejte se na jeho komentáře, které pronesl během panelové diskuse na summitu G20 na Bali na začátku týdne…

Poněkud vágněji formulovaná verze těchto doporučení byla zahrnuta do oficiálního prohlášení lídrů G20, které vyzývá k zavedení digitálních certifikátů COVID-19, nebo často jednoduše nazývaných očkovací pasy.

Část závěrečného komuniké, která je přetištěna a k dispozici na internetových stránkách Bílého domu a která se zabývá vakcínami a pandemií COVID-19, začíná slovy: „Uznáváme, že rozsáhlé očkování proti COVID-19 je globálním veřejným statkem, a budeme usilovat o zajištění včasného, spravedlivého a všeobecného přístupu k bezpečným, cenově dostupným, kvalitním a účinným vakcínám, terapeutikům a diagnostikům (VTD).“

Ačkoli popisuje potřebu větší spolupráce mezi státy během jakékoli budoucí reakce na pandemii, v této části pokračuje: „Jsme i nadále odhodláni zakotvit víceodvětvový přístup „Jedno zdraví“ a posílit globální dohled, včetně genomického dohledu, s cílem odhalit patogeny a antimikrobiální rezistenci (AMR), které mohou ohrozit lidské zdraví.“

A dále je v článku 23 uvedeno následující:

Uznáváme význam společných technických norem a metod ověřování v rámci IHR (2005) pro usnadnění bezproblémového mezinárodního cestování, interoperability a uznávání digitálních řešení a nedigitálních řešení, včetně dokladů o očkování.

Podporujeme pokračování mezinárodního dialogu a spolupráce na vytváření důvěryhodných globálních digitálních zdravotnických sítí jako součásti úsilí o posílení prevence a reakce na budoucí pandemie, které by měly využít a stavět na úspěchu stávajících standardů a digitálních certifikátů COVID-19.

Zajímavé je, že další odstavec formálního prohlášení, článek 24, dále popisuje potřebu globálních institucí bojovat proti „dezinformacím“.

Článek 24 závěrečného prohlášení skupiny G20 začíná slovy: „Pandemie COVID-19 urychlila transformaci digitálního ekosystému a digitální ekonomiky.“.

A dále vede k následujícímu prohlášení v další části: „Uznáváme, že je důležité čelit dezinformačním kampaním, kybernetickým hrozbám, zneužívání internetu a zajistit bezpečnost infrastruktury pro připojení.“

Jak tedy mnozí předpovídali již na počátku pandemie (a všichni byli odmítnuti a odsouzeni jako „konspirační teoretici“), budoucí navrhovaný standardizovaný očkovací pas bude doprovázen úsilím o větší standardizaci a policejní ochranu proti „dezinformacím“ – pravděpodobně půjde o jakýkoli projev kritický k typu režimu, který chtějí zavést vedoucí představitelé G20.

Zdroj: zerohedge.com