Evropa by neměla promarnit své křesťanské dědictví, řekl Christoph Schönborn, vídeňský arcibiskup. "Bude to nyní třetí islámský pokus dobýt Evropu? Mnozí muslimové si myslí, že ano a  říkají, že toto je konec Evropy, "uvedl arcibiskup v neděli v katedrále svatého Štěpána v den svátku Marie.  Tento křesťanský svátek je slaven při příležitosti osvobození Vídně od Turků 12. září 1683.


"Bože smiluj se nad Evropou a lidem svým, před nebezpečím propadnutí našeho křesťanského dědictví," modlil se hlasitě Schönborn, „ nejde o ztrátu nejen ekonomickou, ale především lidskou a náboženskou."

Bitva u Vídně (11.–12. září 1683) ukončila  druhé obléhání Vídně, na počátku velké turecké války byla jednou z klíčových událostí válek mezi Habsburky (resp. křesťanskou Evropou) a Osmanskou říší a byla jednu z nejvýznamnějších bitev 17. století. Předznamenala ukončení turecké expanze do střední Evropy. 

Spojená říšská, habsburská a polská vojska čítající asi 70 000 mužů přitáhla 12. září k Vídni ve třech proudech, aby metropoli habsburského impéria osvobodila od obležení ze strany cca 138 000 mužů Kary Mustafy Paši. Křesťanská vojska vedl polský král Jan III. Sobieski.

Zdroj: jungefreiheit.depz.cz