Výsledky studie vedené pomocí metody Wima Hofa naznačují, že osoba se může naučit vědomě kontrolovat své imunitní odpovědi.  Wim Hof je holandský držitel světového rekordu po celém světě proslulý svou schopností odolávat chladu. Kvůli své neuvěřitelné odolnosti vůči chladu je obecně znám jako „Ledový muž“. …

Vědci vedení Matthijsem Koxem z Universitního lékařského střediska Radboud v holandském Nijmegen jeho metodu studovali, a ta je v lecčems podobná tibetské technice Tummo (tj. technice jógínského vnitřního tepla) a patří do ní meditace třetího oka, dechová cvičení a vystavování chladu, takže s její pomocí vycvičili 12 dobrovolníků jak zahánět záněty.

V rámci této studie bylo 24 dobrovolníků včetně 12 lidí cvičených metodou Wima Hofa a 12, kteří žádný výcvik nepodstoupili, podrobeno testům zánětů, během nichž jim dávali injekce bakteriálního kmene, který provokuje podobné symptomy jako chřipka.

V důsledku toho byli dobrovolníci, kteří podstoupili výcvik Hofovou metodou, podle zjištění postiženi slabšími a méně intenzivními chřipce podobnými symptomy, než ti, kdo jej nepodstoupili. Cvičení dobrovolníci spolu s tím vytvářeli menší množství proteinů spojených se zánětem a měli vyšší hladinu inteleukinu-10, tj. proteinu bojujícího proti zánětům.

„Až dosud byly jak autonomní nervový systém, tak přirozený imunitní systém považovány za systémy, které nelze vůlí ovlivňovat. Prezentovaná studie předvádí, že během provádění technik osvojených při krátkodobém výcvikovém programu mohou být jako sympatický nervový systém, tak imunitní systém opravdu ovlivňovány vůlí,“ píše se ve vědeckém žurnálu PNAS, kde byla ta studie publikovaná.

„Ortodoxní neurobiologové i ortodoxní imunologové byli skeptičtí. Ti si mysleli, že studie interakcí mezi nervovým a imunitním systémem představují ‚pole stínů‘. Tato studie krásně ukazuje, jak je to propojené,“ řekl Guiseppe Matarese, imunolog z University v Salernu v Itálii, který se této studie účastnil.

Ovšem nejsou to jen vědecké studie, co ukazují, že mysl může imunitní systém kontrolovat. Zvláště australští vědci dospěli k závěrům, že mysl dovede ovlivnit intenzitu alergické reakce.

Jako součást experimentu několika zdravým dobrovolníkům dali do rukou injekce histaminu, tj. látky, které hraje hlavní roli při mnoha alergických reakcích. Tento experiment byl uspořádán tak, aby si mysleli, že tato droga byla vstříknuta do gumové panenky, zatímco skutečná injekce šla do jejich vlastní ruky.

Po experimentu byla intenzita alergické reakce na obou rukou dobrovolníků hodnocena a porovnána s kontrolní skupinou, která nepodstoupila klam s gumovou panenkou. V důsledku toho výzkumníci zjistili, že dobrovolníci, kteří si mysleli, že injekce byla dána do panenky, projevovali daleko silnější účinek histaminu na té ruce, která byla nahrazena falešnou.

„Takové zjištění je zvláště relevantní pro imunitní systém, protože primární rolí imunitního systému je rozlišit sebe od nikoliv sebe,“ řekl Prof. Lorimel Moseley, který tuto studii vedl. „Tato zjištění posilují argumentaci, že mozek uplatňuje určitý druh kontroly nad specifickými částmi těla podle toho, jak silně cítíme jejich vlastnictví.“

Obě studie ukazují, že imunitní systém může být vůlí ovlivněn mnoha způsoby, což by mohlo znamenat, že naše myšlenky, víry a nálady mohou ovlivňovat fyzický stav našeho těla. Se znalostí toho se můžete naučit kontrolovat své myšlení a tudíž svůj imunitní systém a zdraví. Soustřeďte se na světlejší stránku svého života a vizualizujte si své štěstí a zdraví, meditujte každý den a brzy spatříte pozitivní změny nejen na svém zdraví, nýbrž na celém svém životě!