Němci potřebují „výuku integrace“ tak, aby se lépe asimilovali do islámské kultury, říká německá profesorka. „S motem: integrační výuku pro každého,“ uvádí profesorka Annete Treibel z univerzity v Karlsruhe v práci „Integrace, jak vlastně funguje? Vzdělání, práce a kultura.“


Profesorka moderuje konferenci v Rostoku o tom, jak Němcům říci, jak „vítat“ muslimské migranty a adaptovat se ke kulturním změnám.

Jinými slovy, Němci se teď díky „multikulturalismu“ musí vzdát své vlastní kultury a asimilovat se k islámu.

„To by třeba starší Němce, ještě vůbec nenapadlo, že např. lidé s poněkud tmavší kůží jsou také Němci, kteří umí mluvit i těmi místními nářečími,“ řekla. „Výraz ‚cizinec‘ se už nehodí.“

Avšak většina muslimských migrantů zaplavujících Německo nemá žádnou faktickou touhu po integraci do Západní společnosti – a to ani migranti druhé generace.

Jsou sice Němci občanstvím, nikoliv však kulturou.

Je tomu nejspíš proto, že v islámu jsou náboženství a politika natolik propletené, že spousta muslimů se odmítá vzdát práva šaría, které je samozřejmě s kulturou a ústavními zákony Západních společností neslučitelné.

„Evropa zestárla a zchátrala a potřebuje lidskou posilu… Oni nejsou vůbec motivováni soucitem s Levantou, jejím lidem a jejími uprchlíky… My je však brzy dle Alláhovy vůle zadupeme do země,“ řekl vrcholný imám šejk Mohammad Ayed. „Srdce po celé Evropě jsou prodchnutá nenávistí k muslimům. Přejí nám smrt, ale ztratili svou plodnost, a tak tu plodnost hledají v našich řadách.“

„A my jim tu plodnost dáme! Vychováme s nimi děti, protože my máme jejich země dobýt!“

Podobně i muslimští migranti už přiznávali, že důvodem k útěku ze Středního východu není útěk před válkou nebo perzekucí ISIS, nýbrž že jím je „islamizace“ Evropy.

„Mým hlavním cílem, kvůli němuž jsem odešel ze Sýrie, je vést lidi k přijímání islámu,“ řekl takový arabskému televiznímu kanály během cesty německým metrem. „Přísahám Alláhovi, že jsem sem přišle jen kvůli tomuto cíli… Všiml jsem si, že jsou zvědaví a ochotní se naším prostřednictvím o islámu dovídat.“

Zdroj: prisonplanet.com