Albert Einstein a Nikola Tesla byli oba dost svojské povahy, oba introvertní s ohromnou inteligencí a údajně úleťáci. Oba byli také zcela oddaní svým vědeckým výzkumům. Albert Einstein byl teoretický fyzik narozený jako Němec. Vypracoval obecnou teorii relativity, jeden z pilířů moderní fyziky. Einsteinova práce je rovněž známá svým vlivem na filosofii vědy.

A Nikola Tesla byl americký vynálezce srbského původu, elektro-inženýr, strojní inženýr, fyzik a futurista nejvíce známý svým přínosem pro konstrukce moderních systémů dodávky elektřiny na bázi střídavého proudu.

Vzhledem k jejich vyhlášeným povahám a k tomu, že to byli 2 vůdčí vědečtí duchové světa, bylo nevyhnutelné, že ty dvě jejich hlavy se nakonec srazí.

V roce 1931 na 75. narozeniny Nikoly Tesly bylo toto zachyceno na titulní straně magazínu Time. Time k tomu Einsteina požádal o komentář a ten zdvořile odpověděl slovy: „Jako eminentnímu průkopníkovi v oblasti vysokofrekvenčních proudů… vám gratuluji k ohromným úspěchům ve vaší celoživotní práci.“ Bylo to od Einsteina stručné a výstižné.

Avšak v básni „Fragmenty drbů z Olympu“, o které panuje přesvědčení, že ji sepsal koncem 20. let, Tesla Einsteina kritizoval:

„Teď, Einsteine, vlasatý potrhlíku,

Svaluji všechnu vinu na tvou vysokou nauku.“

I později, když Tesla v roce 1935 mluvil s New York Times, tak byl k Einsteinovi kritický, když prohlašoval, že jeho teorie relativity je „žebrák zahalený v purpuru, kterého ignoranti považují za krále“ a že „ta spousta chyb a zavádějících představ nejenže hrubě odporuje učení velkých mužů vědy minulosti, ale i zdravému rozumu… a ta teorie halí všechny tyto chyby a úchylky do hávu povzneseného matematického haraburdí, které ale fascinuje, oslňuje a oslepuje lidi, aby ty chyby v samotné podstatě neviděli… jeho zastánci jsou velice brilantní lidé, ale jsou to více metafyzikové než vědci. Ani jediné z tvrzení relativity nebylo nikdy potvrzeno.“

Rovněž existuje fáma, že když se Einsteina ptali, jestli se cítí být nejchytřejším člověkem na Zemi, tak odpověděl: „To nevím. Zeptejte se Nikoly Tesly.“ Vzhledem ke vztahům mezi Einsteinem a Teslou, se dá předpokládat, že pokud Einstein opravdu tato slova pronesl, tak by to dávalo smysl jako sarkastická poznámka a nikoliv kompliment.

Zdroj: truththeory.com