Tento týden se vyznačoval dvěma významnými událostmi. USA a Rusko se dohodly na společném plánu vojenské koordinace v Sýrii a proběhl nezdařilý puč v Turecku následovaný masivní čistkou tureckých elit. …


 

Sýrie:

Rusko opravdu nemá jinou volbu, než v Sýrii přijmout spolupráci s USA. Avšak způsob, kterým to provedli, je velice elegantní, Lavrov se s Kerrym dohodl na společném dlouhodobém zastavení palby, jehož přesné podmínky zůstávají tajné, což mi připadá, že Rusové USA přinutili k ústupkům, které se Američané stydí zveřejnit. A jak víme, že to byli Rusové, kdo si vynutil ústupky od USA, a nebylo to naopak? Jednoduše – nedošlo k žádnému „úniku“ do médií v USA a ruské bombardéry obnovily operace s novou intenzitou. Kromě toho je dost zřejmé, že přinejmenším v Sýrii teď všechny trumfy drží Rusko a Kerry tudíž neměl žádné prostředky, jimiž by na Rusko vyvíjel tlak, i kdyby chtěl.

Ale pro Sýrii je hlavním vývojem pořád ještě puč v Turecku.

 

Turecko

To, co se v Turecku stalo, je ohromné. Ve skutečnosti tak ohromné, že mám dokonce podezření, že ty četné fámy o Erdoganem zosnovaném útoku pod falešnou vlajkou, které spustila americká  propagandistická mašinérie, by mohly být pravdivé. (Nevíte náhodou, jestli se už někdy předtím stalo, že by mediální kanály mainstreamu diskutovaly o falešné vlajce?) Ale ne všichni tu teorii o falešné vlajce vzali, nebyla to Sibel Edmonds, ani M. K. Bhadrakumar. Tito dva nejenže teorii o falešné vlajce zavrhli, ti rovněž podrobně vysvětlili i roli USA v tomto puči. K jejich výpovědím mohu jen dodat, že i mě kontaktovalo několik dobře informovaných čtenářů ze zemí sousedících s Tureckem, kteří mi také řekli, že přinejmenším určitá „frakce“ uvnitř USA o tomto puči věděla dopředu.

Teď dokonce přichází zprávy, že Rusko dostalo dopředu varování a že Putin osobně Erdogana varoval. Nevystavím tu o tom celý článek z FARS, ale silně doporučuji, abyste si ho přečetli.

Je-li vše výše uvedené pravda, pak by to rovněž mohlo vysvětlit, proč to někteří opravdu cítili tak, že by to mohla být falešná vlajka. Jestli Rusové opravdu Erdogana varovali, pak bylo jeho nejlepším tahem nechat puč začít, aby se konspirátoři a jejich sympatizanti odmaskovali, a teprve pak proti nim udeřit.

Rozsah čistky v Turecku je vpravdě ohromující: Erdogan jasně zahájil masivní a brutální kampaň bezohledné čistky celých sociálních tříd, které nejspíš správně vnímá jako nepřátelské k jeho vládě. Takže ač může jásat, že USA podporovaný puč nevyšel, tak my si nemůžeme dělat žádné iluze o tom, kdo teď v Turecku vládne: bezohledný a nepředvídatelný megalomaniak, kterému nelze nikdy důvěřovat.

Existují však objektivní důvody takovýto vývoj přivítat.

Zaprvé a především mají teď turecké ozbrojené síly uřezané hlavy a teď vůbec nejsou podmínky pro to, aby šlo rozdrtit kurdský odpor, a o to méně, vpadnout do severní Sýrie.

Zadruhé, Erdogan se zjevně dostal do kolizního kurzu s Daesh (oficiální turecká verze je, že provedli i letecké bombardování) a to znamená, že Daesh přišla o klíčového sponzora.

Zatřetí byla teď pro dohlednou budoucnost (nejméně 5 let) neutralizována turecká hrozba, takže Rusko je v daleko lepším postavení pro vyjednávání s takfiristickými šílenci v Sýrii a s jejich wahábitskými sponzory v Saúdské Arábii a ve státech Zálivu.