K vršící se hromadě narůstajících obav Itálie přidal tuto noc i sám MMF varování, že tato třetí největší evropská ekonomika letos poroste méně než o 1% a v roce 2017 jen nepatrně, když snížil svůj předchozí odhad 1,1% a 1,25% růstu pro následující dva roky, a to hlavně z důvodu toho nejpohodlnějšího obětního beránka který je momentálně v Evropě po ruce. Tj. Brexitu (který se v Evropě stal stejnou výmluvou na nízký růst, jako bylo v posledních dvou letech v US „studené počasí“). Organizace Christine Lagarde řekla, že Itálie „se pozvolna zotavuje z hluboké a vleklé recese,“ řekla ale také, že ten proces uzdravování bude nejspíš „vleklý a zatížený riziky.“


Použila svůj článek IV o konzultaci – k výroční kontrole ekonomického a finančního zdraví – aby zdůraznila, že Itálie je zranitelná celým koktejlem hrozeb, které by mohly mít vedlejší účinky i ve zbytku Evropy a světa.

Ale i ten chmurný výhled od MMF by mohl být přehnaně štědrý. Spolu s tím, jak se ekonomové předhání v tom, jak po britském referendu snížit hospodářský výhled, tak vlastní italské lobby zaměstnavatelů Confindustra vidí pro tento rok růst jen na 0,8% s poklesem na 0,6% v roce 2017. Itálie jako jedna z ekonomik Evropy s nejvíce se loudajícím růstem bude muset hodně bojovat, aby dohnala náskok svých druhů, i když budou plně zavedeny ty reformy, které nedávno přijala, uvádí zpráva MMF.

A pointa: teprve až tak kolem roku 2025 se italský produkt vrátí na svůj vrchol z roku 2008 před globální finanční krizí, uvádí MMF. Ve stejném období se očekává, že růst mezi partnery Itálie v eurozóně už dosáhne 20-25% produkce nad úrovní před krizí. Jinými slovy Itálie je teď uprostřed toho, co skončí jako dvě desetiletí se táhnoucí recese.

„Úřady se tudíž potýkají s monumentálním problémem. Je třeba posílit zotavení, aby se snížila vysoká nezaměstnanost ještě rychleji, a je třeba vybudovat ochranné rezervy včetně nápravy napnutých účetních rozvah bank a rozhodného snížení ohromného veřejného dluhu,“ uvádí zpráva.

„Jde o snížení rizik vznikajících ze zpoždění při řešení kvality bankovních aktiv, ze zintenzivnění turbulencí na globálním finančním trhu – včetně těch kvůli Brexitu, ze zvolnění globálního trhu s dopadem na export a z přílivu uprchlíků i z bezpečnostních hrozeb, které by mohly dále komplikovat politická rozhodnutí,“ uvádí MMF. „Pokud se ty hrozby snížení růstu realizují, tak vzhledem systémové váze Itálie dojde ke značnému regionálnímu i globálnímu rozlévání těchto problémů.“

Když MMF mluvil o italském nejslabším článku, tj. o bankách, tak uvedl, že „rizika to přiklání k propadu,“ a uvedl celou škálu problémů včetně mizerné kvality aktiv v italských bankách, turbulenci finančních trhů a dopadů zvolnění globálního obchodování na exporty.

„Uplatní-li se ta rizika poklesu, tam může vzhledem k systémové váze Itálie dojít ke značnému regionálnímu a globálnímu rozlití těchto problémů,“ uvádí.